Aşağıdaki Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”) KAIOS TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED ve bağlı kuruluşları (“biz” veya “KAI”) ile sizin aranızda bir anlaşmayı teşkil etmektedir ve Yazılım ve Hizmetleri kullanımınızın çerçevesini belirlemektedir. Lütfen bu UELA’yı dikkatle okuyun. Yazılım ve Hizmetleri kullanmak için bu tür sözleşmeleri imzalamaya yönelik yasal hakka sahip olmanız gerektiğine lütfen dikkat edin.

“KaiOS” adındaki yazılımı, güncellemelerini, geliştirmelerini ve her türlü ek ve dahili bileşenlerini, her türlü yazılımı (internet tabanlı yazılımlar dahil), uygulamaları, içerik veya KAI’nin işbu EULA uyarınca sunduğu Hizmetleri ve tüm yazılım dokümantasyonunu (“Yazılım”) kullanarak işbu EULA’yı kabul etmektesiniz.

 

Yazılımlarımızın bazı bileşenlerinin çeşitli projeler yoluyla açık kaynak olarak sunulduğuna dikkat edin (“Açık Kaynak Yazılım”). Yazılım işbu EULA’ya tabi olsa da, Açık Kaynak Yazılım kendi koşulları altında, onun koşuları doğrultusunda serbestçe kullanımınız için sunulmaktadır.

 

Yazılım, Açık Kaynak Yazılımın yanı sıra ayrıca lisanslandırılan başka üçüncü şahıs yazılımlarını içerebilmektedir (bunlar, Açık Kaynak Yazılımla birlikte “Üçüncü Şahıs Yazılımları” olarak anılmaktadır). Bu Üçüncü Şahıs Yazılımları, kullanabilmeniz için kabul etmeniz gereken farklı lisans koşullarına tabi olabilir.

 

İşbu EULA’yı kabul ederek veya Yazılımı ve/veya Hizmetleri kullanarak, bu koşulların hepsini kabul etmekte ve aktivasyon ve kullanımınız sırasında Madde 2 uyarınca bazı bilgilerin aktarılmasını onaylamaktasınız.

 1. LİSANS KAPSAMI

Yazılım ve Yazılım yoluyla erişilen her türlü içerik lisanslandırılmaktadır; satılmamaktadır. İşbu EULA’ya uymanız kaydıyla Yazılımın sadece bir kopyasını, işbu Yazılımın önceden yüklendiği cihazınıza kurma ve çalıştırma hakkına sahip olacaksınız. Yazılımı aynı anda çok sayıda cihaz tarafından kullanılabileceği bir ağ üzerinden dağıtamaz veya kullanıma sunamazsınız. KAI, tedarikçileri ve lisans sahipleri diğer tüm hakları saklı tutmaktadır. Geçerli kanunlarda veya Üçüncü Şahıs Yazılımlarının lisanslandırma koşullarında aksi öngörülmediği takdirde Yazılımı sadece işbu EULA’da açıkça müsaade edilen şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, Yazılımı sadece belirli yollarla kullanmanıza izin veren her türlü teknik sınırlamaya uymalısınız. Şunları yapamazsınız:

 • Yazılımı kopyalayamaz, dağıtamaz veya üzerinde değişiklik yapmaz veya Yazılımı yayınlayamazsınız;
 • Yazılımda herhangi bir doğrulama kontrolü veya teknik sınırlandırmayı atlatamazsınız;
 • Yazılımı hiçbir yasa dışı amaçla, sahtekarlık için veya izin verilmeyen bir amaçla kullanamazsınız;
 • Hiçbir solucan veya virüsü veya hiçbir kodu tahrip edici bir yapıda iletemezsiniz;
 • Bize yanlış veya yanlış yönlendirici bilgiler veremezsiniz;
 • Hiçbir üçüncü şahıstan hiçbir kişisel veriyi veya şahsen tanımlanmanıza yol açabilecek bilgiyi, herhangi bir veri koruma ve/veya gizlilik kanununu ihlal edecek şekilde toplayamazsınız;
 • İşbu kısıtlamaya rağmen geçerli kanunlarda açıkça izin verilen durumlar ve kapsam dışında Yazılımın ters mühendisliğini, ters derlemesini yapamaz ve Yazılımı parçalarına ayıramazsınız ve
 • Yazılımı içeren cihaz ile birlikte yapılan devirler haricinde Yazılımı veya işbu EULA’yı hiçbir üçüncü şahsa devredemezsiniz.

Makul irademize göre, herhangi bir kanun, lisans koşullarını veya işbu EULA’yı ihlal ettiğinize inandığımız takdirde, mevcut olan diğer her türlü çarenin yanı sıra Yazılım ve Hizmetlere erişiminizi askıya alma hakkımızı saklı tutmaktayız.

 1. GİZLİLİK; VERİLERİN KULLANILMASI İÇİN ONAY

Yazılımların veya Hizmetlerin bazıları etkinleştirilmeleri veya kullanılmaları sırasında bilgi gönderebilir veya alabilirler. İşbu EULA’yı kabul ederek ve Yazılımı ve/veya Hizmetleri kullanarak bilgileri KaiOS Gizlilik Politikası’nda açıklandığı şekilde toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve ifşa edebileceğimizi kabul etmektesiniz.

 1. İHRACAT KISITLAMALARI

Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri’nin veya başka ülkelerin Yazılımı ihraç etmeyi, yeniden ihraç etmeyi veya devretmeyi yasaklayan veya kısıtlayan ihracat kontrol kanunlarına ve yönetmeliklerine tabi olabilir. Tüm geçerli ihracat ve yeniden ihracat kontrol kanunlarına ve yönetmeliklerine uymalısınız. Ek bilgi veya sorularınız için lütfen müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçin.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ

İşbu EULA, KaiOS Gizlilik Politikası ve kullandığınız her türlü Yazılım, güncelleme, geliştirme ve kullandığınız Hizmetlerin beraberindeki koşullar Yazılıma ilişkin tüm sözleşmeyi teşkil etmektedir.

Yazılımlarımızı sürekli geliştirdiğimiz için herhangi bir zamanda ve kendi münhasır irademize göre işbu EULA’nın koşullarında değişiklik yapma hakkımızı saklı tutmamız gerekmektedir. Bu tür değişiklikleri yaptığımızda, ne yaptığımızı size bildirmek için makul gayreti göstereceğiz.

 1. GEÇERLİ HUKUK

Sizin ile bizim aramızda bir ihtilafın hasıl olması halinde bu ihtilafı hemen çözebilmemiz için lütfen müşteri hizmetlerimize e-posta ile ulaşın.

İşbu EULA, hukukun çelişmesi veya hukukun seçimi ilkelerine bakılmaksızın Hong Kong hukukuna tabidir. Yazılımı Amerika Birleşik Devletlerinde aldıysanız, eyalet tüketici koruma kanunları, haksız rekabet kanunları ve haksız fiil ile ilgili talepler de dahil olmak üzere diğer tüm taleplerinizde, yaşadığınız eyaletin kanunları geçerli olacaktır.

İşbu EULA’nın çevirileri yerel gereklilikler için yapılır ve İşbu EULA’nın İngilizce kopyası ile İngilizce olmayan kopyaları arasında herhangi bir ihtilaf olması halinde, bulunduğunuz yerin kanunlarının izin verdiği ölçüde, İşbu Lisansın İngilizce kopyası geçerli olacaktır.

Yetkili herhangi bir mahkeme, herhangi bir nedenle işbu EULA’nın herhangi bir hükmü veya onun bir kısmını uygulanamaz kabul ederse, işbu EULA’nın kalan hükümleri tüm geçerliliğiyle yürürlükte kalacaktır.

 1. GARANTİ REDDİ

Yazılım ve Hizmetler olduğu gibilisanslandırılmaktadır. Bunları kullanma riskini üstlenmektesiniz. KAI, hiçbir açık garanti, taahhüt veya vaatte bulunmamaktadır. Kendi yerel kanunlarınız kapsamında işbu EULA’da belirtilen koşulların geçersizliğine neden olabilecek ek tüketici haklarına sahip olabilirsiniz. Kendi yerel kanunlarınızda izin verildiği kadarıyla KAI, ticari satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk hakkındaki her türlü dolaylı garantiyi reddetmektedir.

 1. TAZMİNAT VE YASAL HAKLARIN SINIRLANMASI VE REDDİ

KAI’den sadece Yazılım için ödediğiniz bedele kadar olan doğrudan zararlarınızı tazmin edebilirsiniz. Yerel kanunlarınızda izin verildiği ölçüde arızi, kâr kaybı, özel, dolaylı veya rastlantısal zararlar dahil başka hiçbir zararı tazmin edemezsiniz.

 1. İnternet Tabanlı Hizmetlerin Kullanımı

 

KAI, Yazılım ile birlikte internet tabanlı hizmetler (“Hizmetler”) sunmaktadır. Hizmetler e-posta, saat, haber grupları, forumlar, topluluklar, kişisel web sayfaları, takvimler, fotoğraf albümleri, bulut kabinleri, pazar yeri ve/veya başkalarıyla iletişime geçmenizi sağlamak için tasarlanmış diğer mesajlaşma ve iletişim imkânlarını içerebilir. Bu tür Hizmetleri kullanırken geçerli kanunlara, işbu EULA’ya ve görgü kurallarına uymayı kabul etmektesiniz. Bu tür tüm Hizmetleri sadece kendi kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için kullanmayı ve sadece usturuplu ve belirli Hizmetler ile ilişkili olan mesajları göndermeyi ve almayı ve sadece bunlar için yasal olarak gerekli her türlü gerekli onayı, izinleri ve lisansları aldıktan sonra kullanmayı, göndermeyi ve almayı kabul etmektesiniz. Gönderdiğiniz materyal ile ilgili sonuçlar hakkında sorumluluğu kabul etmektesiniz. Örnek olarak ve bunlarla sınırlı olmaması kaydıyla Hizmetleri hiçbir uygunsuz, toplu e-posta, spam veya hiçbir lekeleyici, istismar edici, Hizmetlere veya başkalarının cihazlarının/mallarının işleyişine zarar veya hasar verebilecek veya başka bir şekilde başkalarının yasal haklarını (gizlilik ve aleniyet hakları gibi) ihlal edebilecek yasa dışı bir biçimde kullanmamayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, Hizmetlerin herhangi bir kısmına erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya görüntülemek için hiçbir otomatik sistemi kullanmamayı kabul etmektesiniz.

KAI, Hizmetleri izlemekle yükümlü değildir. Ancak KAI, Hizmetleri izleme veya denetleme, Hizmetlerde yayınlanan materyalleri gözden geçirme ve kendi iradesine göre herhangi bir materyali kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. KAI, bildirimde bulunmaksızın herhangi bir nedenle Hizmetlerin herhangi birini veya tamamını sonlandırma veya sınırlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

KAI, tamamen KAI’nin kendi iradesine göre herhangi bir geçerli kanuna, yönetmeliğe, yasal kovuşturmaya veya devlet talebine uyumun sağlanması için gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, bütün olarak veya bir parçasını, ifşa etme veya herhangi bir bilgiyi veya materyali engelleme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.