ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย (“EULA”) ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง KAI OS TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED ประกอบด้วยบริษัทในเครือ (“เรา” หรือ “KAI”) กับคุณ และควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการของคุณ โปรดอ่าน EULA อย่างละเอียด โปรดทราบว่าคุณต้องมีสิทธิ์ทางกฎหมายในการเข้าถึงข้อตกลงนี้เพื่อที่จะสามารถใช้ซอฟต์แวร์และบริการได้

คุณยอมรับ EULA นี้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่า “KaiOS” ประกอบด้วยการอัปเดต อัปเกรด ส่วนประกอบเพิ่มเติมหรือใช้ร่วมกัน ซอฟต์แวร์ใด ๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต) แอปพลิเคชัน เนื้อหา หรือบริการที่ KAI เผยแพร่ตาม EULA นี้ และเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ทั้งหมด (“ซอฟต์แวร์”)

 

โปรดทราบว่าส่วนประกอบบางรายการของซอฟต์แวร์ของเราสามารถใช้เป็นโอเพนซอร์ซผ่านหลายโครงการ (“ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส) แม้ว่าซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้ EULA นี้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สก็สามารถใช้งานได้ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะของตัวเอง ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างอิสระของคุณตามข้อกำหนดนั้น ๆ

 

นอกจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแล้ว ซอฟต์แวร์อาจรวมถึงซอฟต์แวร์ของบริษัทภายนอกที่อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานแยกกัน (ซึ่งเรียกรวมกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สว่า “ซอฟต์แวร์ของบริษัทภายนอก”) ซอฟต์แวร์ของบริษัทภายนอกเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ต่างกันซึ่งคุณต้องยอมรับเพื่อที่จะใช้งานได้

 

การยอมรับ EULA นี้หรือการใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการ หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด และยินยอมให้มีการส่งผ่านข้อมูลใด ๆ ระหว่างการเปิดใช้งานและระหว่างการใช้งานของคุณตามส่วนที่ 2

 1. ขอบเขตของสิทธิ์การใช้งาน

ซอฟต์แวร์และเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์นั้นได้รับอนุญาตสิทธิ์การใช้งาน มิใช่เพื่อจำหน่าย ในการพิจารณาถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ EULA นี้ให้เฉพาะสิทธิ์ในการใช้และเรียกใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ล่วงหน้าเท่านั้น คุณไม่สามารถแจกจ่ายหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้ผ่านเครือข่ายที่สามารถใช้โดยอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกันได้ KAI ผู้จำหน่าย และผู้ได้รับอนุญาตของ KAI ขอสงวนสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งใน EULA นี้เท่านั้น เว้นแต่มีการระบุโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทภายนอกอื่น ๆ ในการทำดังนั้น คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางเทคนิคใด ๆ ในซอฟต์แวร์นี้ ซึ่งจะอนุญาตให้คุณใช้งานในวิธีที่กำหนดไว้เท่านั้น คุณต้องไม่:

 • ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้
 • ดำเนินการตรวจสอบการใช้งานได้หรือข้อจำกัดทางเทคนิคใด ๆ ในซอฟต์แวร์นี้
 • ใช้ซอฟต์แวร์ด้วยวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือไม่ได้รับอนุญาต
 • ส่งผ่านหนอนหรือไวรัสทางคอมพิวเตอร์ หรือรหัสที่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
 • ให้ข้อมูลที่ผิดหรือทำให้เข้าใจผิดแก่เรา
 • รวบรวมข้อมูลของบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลระบุตัวตนใด ๆ ในวิธีที่ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและ/หรือความเป็นส่วนตัว
 • ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับหรือรื้อซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ก็ตาม หรือ
 • โอนย้ายซอฟต์แวร์หรือ EULA นี้ให้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้อยู่แล้ว

หากเราพิจารณาตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลแล้วว่าคุณละเมิดกฎหมาย ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานใด ๆ หรือ EULA นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการของคุณโดยเพิ่มเติมจากการเยียวยาอย่างอื่น

 1. ความเป็นส่วนตัว การยินยอมต่อการใช้ข้อมูล

ซอฟต์แวร์และบริการบางรายการอาจส่งหรือรับข้อมูลเมื่อมีการเปิดใช้งานหรือใช้งาน การยอมรับ EULA นี้และใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการ หมายความว่าคุณยอมรับว่าเราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ KaiOS

 1. การจำกัดการส่งออก

ซอฟต์แวร์อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเพื่อควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดหรือต้องห้ามการส่งออก การส่งคืน หรือการโอนย้ายซอฟต์แวร์ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกและส่งคืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

EULA นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ KaiOS และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดต อัปเกรดซอฟต์แวร์ และบริการที่คุณใช้คือข้อตกลงทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์นี้

เนื่องจากเราพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นประจำ เราจึงจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ EULA นี้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราเพียงผู้เดียว เราจะแจ้งเตือนคุณถึงการดำเนินการที่เสร็จสิ้นตามความเหมาะสม

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากเกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างคุณกับเรา โปรดส่งอีเมลหาฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์

EULA นี้ควบคุมโดยกฎหมายของฮ่องกง โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักการเลือกใช้กฎหมายของประเทศ หากคุณรับซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายของรัฐที่คุณอยู่จะควบคุมข้ออ้างสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด ประกอบด้วยข้ออ้างสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายป้องกันการละเมิด

การแปล EULA ได้รับดำเนินการตามข้อกำหนดของท้องถิ่น และในกรณีพิพาทระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาอังกฤษ EULA เวอร์ชันภาษาอังกฤษมีอำนาจควบคุมสูงกว่าในขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจของคุณ

หากศาลที่มีเขตอำนาจพบเงื่อนไข หรือส่วนของเงื่อนไขที่ไม่มีผลบังคับใช้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ส่วนของ EULA นี้จะมีอำนาจและมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

 1. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกัน

ซอฟต์แวร์และบริการมีสิทธิ์อนุญาตตามที่ระบุ คุณมีความเสี่ยงในการใช้งาน KAI จะไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ อย่างชัดแจ้ง คุณมีสิทธิ์ผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ซึ่ง EULA ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ KAI ไม่รวมการรับประกันโดยนัยถึงการใช้งานได้ตามปกติและความสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

 1. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นการเยียวยาและความเสียหาย

คุณสามารถรับการเยียวยาจาก KAI ได้เฉพาะกรณีที่เกิดความเสียหายโดยตรงได้สูงสุดตามราคาที่คุณซื้อซอฟต์แวร์ ตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ คุณไม่สามารถรับการเยียวยาได้จากความเสียหายอื่น ๆ รวมถึงผลกระทบ การสูญเสียผลประโยชน์ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายโดยบังเอิญ

 1. การใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต

 

KAI มอบบริการที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตร่วมกับซอฟต์แวร์ (“บริการ”) บริการอาจรวมถึงอีเมล นาฬิกา กลุ่มข่าว กระดานสนทนา ชุมชน หน้าเว็บส่วนบุคคล ปฏิทิน อัลบั้มรูปภาพ พื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ ตลาด และ/หรือข้อความหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อใช้บริการดังกล่าว หมายความว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง EULA นี้ และมารยาททางสังคมที่เหมาะสม คุณยอมรับในการใช้บริการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่มิใช่เพื่อการค้า และเพื่อส่งและรับข้อความและเนื้อหาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ ที่ได้รับการยินยอมเท่านั้น และต้องได้รับการอนุญาตและสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายในการส่งข้อมูลดังกล่าว คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่คุณส่ง ตัวอย่างเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้บริการในการเผยแพร่ โพสต์ อัปโหลด แจกจ่าย หรือกระจายข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อีเมลขยะ สแปม หรือเนื้อหาที่ทำลายชื่อเสียง ดูหมิ่น ผิดกฎหมายใด ๆ ที่อาจทำอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการหรือการทำงานของอุปกรณ์/ทรัพย์สินอื่นของผู้อื่น หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย (เช่น สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่) ของผู้อื่น นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะไม่ใช้ระบบหรือวิธีอัตโนมัติใด ๆ ในการเข้าถึง รับ คัดลอก หรือเฝ้าติดตามส่วนใด ๆ ของบริการ

KAI ไม่มีหน้าที่ในการเฝ้าติดตามบริการ อย่างไรก็ตาม KAI ขอสงวนสิทธิ์ในการเฝ้าติดตามหรือปรับปรุงบริการ ตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ไปยังบริการ และลบเนื้อหาใด ๆ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว KAI ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือจำกัดการเข้าถึงของคุณไปยังบริการทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผล

KAI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเมื่อ KAI พิจารณาว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย คือคำร้องจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หรือการบล็อก ปฏิเสธในการโพสต์ หรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามดุลยพินิจของ KAI แต่เพียงผู้เดียว