A következő végfelhasználói licencszerződés (End User License Agreement – „EULA”) a KAI OS TECHNOLOGIES (HONGKONG) LIMITED, ideértve annak leányvállalatait („mi” vagy „KAI”) és az Ön között létrejövő megállapodást képezi, amely szabályozza a Szoftver és a Szolgáltatások Ön általi használatát. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a végfelhasználói licencszerződést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Szoftver és a Szolgáltatások használata érdekében Önnek törvényes joggal kell rendelkeznie az ilyen jellegű szerződések megkötésére.

A „KaiOS” nevet viselő szoftver (ideértve a frissítéseket, bővítéseket és egyéb további, valamint beépített elemet, egyéb szoftvereket (ideértve az internet-alapú szoftvereket), alkalmazásokat, a KAI által a jelen végfelhasználói licencszerződés értelmében rendelkezésre bocsátott tartalmakat és szolgáltatásokat, és az összes szoftverdokumentációt („Szoftver”)) használatával Ön elfogadja a jelen végfelhasználói licencszerződés feltételeit.

 

Vegye figyelembe, hogy a Szoftver bizonyos részei különböző projekteken keresztül nyílt forráskódú termékként („Nyílt forráskódú szoftver”) vannak rendelkezésre bocsátva. Noha a Szoftverre a jelen végfelhasználói licencszerződés feltételei vonatkoznak, a nyílt forráskódú szoftverre saját feltételek és kikötések vonatkoznak, és Ön ezen feltételeknek és kikötéseknek a betartásával szabadon használhatja a Szoftvert.

 

A Nyílt forráskódú szoftver mellett a Szoftver egyéb, harmadik felektől származó, külön licenccel rendelkező szoftvereket is tartalmazhat (a Nyílt forráskódú szoftverekkel együttesen a továbbiakban „Harmadik féltől származó szoftver”). Erre a Harmadik féltől származó szoftverre egyéb licencfeltételek vonatkozhatnak, amelyeket Önnek el kell fogadnia a szoftver használata érdekében.

 

A végfelhasználói licencszerződés feltételeinek elfogadásával, illetve a Szoftver és/vagy Szolgáltatások használatával Ön elfogadja az összes feltételt, valamint hozzájárulását adja bizonyos információk aktiválás és használat során történő továbbításához, a 2. rész értelmében.

 1. A LICENC HATÁLYA

A Szoftverre és a Szoftveren keresztül elérhető tartalomra Ön használati jogot kap, tulajdonjogot nem. Az Ön megfelelőségét illetően a jelen végfelhasználói licencszerződés egyetlen Szoftver használatára és futtatására nyújt Önnek jogot a készülékén, amelyen a Szoftver előzetesen telepítésre került. Ön nem terjesztheti, illetve nem teheti elérhetővé a Szoftvert olyan hálózatokon keresztül, amelyek egyszerre több készüléken lehetővé teszik a Szoftver használatát. A KAI vállalat, valamint annak beszállítói és licencvevői fenntartanak minden egyéb jogot. Amennyiben egyéb vonatkozó törvény vagy Harmadik féltől származó szoftver licencfeltételei másként nem rendelkeznek, akkor kizárólag kifejezetten a jelen végfelhasználói licencszerződés feltételei és kikötései szerint használhatja a Szoftvert. A Szoftver használatával Önnek be kell tartania a Szoftverre vonatkozó műszaki korlátozásokat, amelyek csak bizonyos módon engedélyezik a Szoftver használatát. Önnek tilos:

 • másolni, továbbítani, módosítani, illetve közzétenni a Szoftvert;
 • kikerülni bármilyen hitelesítő ellenőrzést vagy műszaki korlátozást a Szoftverben;
 • illegális, csalárd vagy nem engedélyezett célból használni a Szoftvert;
 • féregprogramokat, vírusokat és egyéb kártékony kódot továbbítani;
 • hamis vagy félrevezető információt biztosítani számunkra;
 • bármilyen harmadik féltől bármilyen személyes vagy személyazonosításra alkalmas adatokat gyűjteni, bármilyen adatvédelemre és/vagy a magánélet védelmére vonatkozó törvény megsértésével;
 • visszafejteni, visszafordítani vagy szétbontani a Szoftvert, illetve ezen korlátozás ellenére kizárólag és csakis a vonatkozó törvény által kifejezett módon megengedett mértékben, illetve
 • továbbítani a Szoftvert és a jelen végfelhasználói licencszerződést harmadik felek számára, kivéve a Szoftvert tartalmazó készülékkel együtt.

Amennyiben mi, saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy Ön megszeg bármilyen törvényt, illetve megszegi a jelen végfelhasználói licencszerződés feltételeit és kikötéseit, fenntartjuk a jogot, hogy a rendelkezésre álló egyéb jogorvoslatok mellett megszüntessük a Szoftverhez és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

 1. ADATVÉDELEM; ADATOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

Aktiválásuk vagy használatuk során bizonyos Szoftverek és Szolgáltatások adatokat küldhetnek vagy fogadhatnak. A jelen végfelhasználói licencszerződés feltételeinek elfogadásával és a Szoftver és/vagy Szolgáltatások használatával Ön beleegyezik, hogy a KaiOS adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint adatokat gyűjtsünk, használjunk fel vagy tegyünk közzé.

 1. EXPORTKORLÁTOZÁSOK

A Szoftverre az Amerikai Egyesült Államok vagy egyéb országok exportellenőrzési törvényei és szabályozásai vonatkozhatnak, amelyek korlátozhatják vagy megtilthatják a Szoftver exportálását, újraexportálását vagy átadását. Önnek be kell tartania az összes vonatkozó exportellenőrzési és újraexportálás-ellenőrzési törvényt és szabályozást. További információkért, illetve kérdések esetén forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

 1. TELJES SZERZŐDÉS

A jelen végfelhasználói szerződés, a KaiOS adatvédelmi nyilatkozat és az Ön által használt Szoftver és Szolgáltatások frissítéseihez, bővítéseihez tartozó feltételek és kikötések képezik a Szoftverhez tartozó teljes szerződést.

Mivel a Szoftvert folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítjuk a jelen végfelhasználói licencszerződés feltételeit és kikötéseit. A módosítások alkalmával minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt az esetleges módosításokról.

 1. VONATKOZÓ TÖRVÉNY

Amennyiben Ön és mi köztünk jogvita alakul ki, írjon e-mailt az ügyfélszolgálatunknak, hogy haladéktalanul megkísérelhessük a vita rendezését.

A jelen végfelhasználói licencszerződésre Hongkong jogszabályai vonatkoznak a jogszabályok ütközésére és a jogválasztási szabályozásokra való hivatkozás kivételével. Amennyiben az Amerikai Egyesült Államok területén szerezte be, annak az államnak a törvényei szabályoznak minden egyéb követelést (ideértve a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, versenyjog vonatkozó rendelkezéseit, valamint a károkozásra vonatkozó jogszabályok alá eső követeléseket), amelyben él.

A jelen végfelhasználói licencszerződés bármilyen fordítása helyi követelmények miatt kerül elkészítésre, az angol verzió és a lefordított szövegek közötti eltérések esetén a jelen végfelhasználói licencszerződés angol nyelvű változata az irányadó az Ön joghatóságába tartozó helyi törvény által megengedett mértékben.

Ha egy illetékes bíróság bármilyen okból megállapítja, hogy bármilyen rendelkezés, illetve annak bármely része nem alkalmazható, a jelen végfelhasználói licencszerződés többi része továbbra is teljes mértékben hatályos marad.

 1. FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

A Szoftver és a Szolgáltatások adott állapotban állnak rendelkezésre. Használatukért Ön viseli a kockázatot. A KAI vállalat semmilyen kifejezett jótállást, garanciát vagy egyéb feltételeket nem kínál. A helyi törvények értelmében Önnek további fogyasztói jogai lehetnek, amelyeket a jelen végfelhasználói licencszerződés nem másíthat meg, A helyi törvények által megengedett mértékben a KAI vállalat kizár a forgalmazhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó minden vélelmezett garanciát.

 1. JOGORVOSLATOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

A KAI vállalattól kizárólag közvetlen károkért kérhet kártérítést, amelyeknek maximális értéke az az összeg, amelyet Ön a Szoftverét fizetett. A helyi törvények által megengedett mértékben nem követelhet kártérítést az egyéb károkért, ideértve a következményes károkat, az elmaradt haszont, a speciális, valamint a közvetett vagy véletlenszerű károkat.

 1. Internet-alapú szolgáltatások használata

 

A KAI vállalat internet-alapú szolgáltatásokat kínál a Szoftverrel („Szolgáltatások”). A Szolgáltatások a következőkre terjednek ki: e-mail, óra, hírcsoportok, fórumok, közösségek, személyes weboldalak, naptárak, fotóalbumok, felhőalapú tárhelyek, áruházak és/vagy egyéb üzenetkezelő vagy kommunikációs funkciók, amelyeknek célja lehetővé tenni az Ön számára a másokkal való kommunikáció folytatását. Az ilyen jellegű Szolgáltatások használata során Ön vállalja, hogy betartja az összes vonatkozó törvény, a jelen végfelhasználói licencszerződés előírásait, valamint a magatartási szabályokat. Ön beleegyezik, hogy az ilyen jellegű Szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra, valamint kizárólag az olyan üzenetek és tartalmak küldéséhez és fogadásához használja fel, amelyek megfelelőek és az adott Szolgáltatáshoz tartoznak, és csak azután, miután megkapott minden szükséges beleegyezést, engedélyt vagy licencet, amely az ilyen jellegű tartalmak küldéséhez jogilag szükséges. Ön felelősséget vállal a küldött tartalmakkal kapcsolatos minden következményért. Példaként, és nem korlátozásképpen Ön beleegyezik, hogy a Szolgáltatásokat nem használja fel a következő célokra: bármilyen nem megfelelő információk vagy kéretlen e-mail üzenetek, levélszemét vagy bármilyen becsületsértő, sértő vagy törvényellenes tartalmak, illetve olyan információk közzétételére, megosztására, feltöltésére vagy terjesztésére, amelyek befolyásolhatják vagy károsíthatják a Szolgáltatásokat vagy egyéb készülékek/tulajdonok működését, illetve amelyek bármilyen módon sértik egyéb személyek törvényes jogait (például a magánélet védelmével vagy közzététellel kapcsolatos jogokat). Továbbá Ön beleegyezik, hogy nem használ semmilyen automatikus rendszert vagy a Szolgáltatások egészének vagy egy részének elérésére, megszerzésére, másolására és felügyeletére szolgáló módszereket.

A KAI vállalatnak nem kötelezettsége a Szolgáltatások felügyelete. Azonban a KAI vállalat fenntartja a jogot a Szolgáltatások felügyeletére vagy moderálására, a Szolgáltatásokban közzétett tartalmak áttekintésére, valamint bármilyen tartalom saját belátása szerint történő eltávolítására. A KAI vállalat fenntartja a jogot bármilyen vagy az összes Szolgáltatáshoz való hozzáférésének bármikor történő korlátozására vagy megszüntetésére, bármiféle megindoklás nélkül.

A KAI vállalat fenntartja a jogot arra, hogy közzétegyen bármilyen olyan információt, amelyet a vonatkozó törvények, szabályozások betartásához, jogi eljárásokhoz, kormányrendelet betartásához szükségesnek ítél meg, illetve saját belátása szerint letilthat, megtagadhatja a közzétételét vagy eltávolíthat bármilyen információ és tartalom egészét vagy részét.