Wij, KAI OS TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, (hierna “wij” of “Kai” genoemd) respecteren uw zorgen over privacy. In dit privacybeleid worden onze procedures en beleid met betrekking tot persoonlijke en andere gegevens over onze klanten uiteengezet. We streven ernaar u enige comfort en vertrouwen te bieden in hoe wij persoonlijke en andere gegevens die wij verzamelen of die u aan ons verschaft, verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaken. In dit privacybeleid van KaiOS (“privacybeleid”) wordt ook uiteengezet hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen of zorgen over uw persoonlijke gegevens hebt.

Reikwijdte

Dit privacybeleid geeft een gedetailleerd beeld van ons beleid en onze werkwijzen aangaande het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens die we via onze websites, softwareapplicaties, sociale-mediapagina’s, e-mailberichten en uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten verkrijgen, of persoonlijke gegevens die u op andere wijze aan ons verschaft.

Door persoonlijke gegevens aan ons te verschaffen, onze website te openen of onze producten of services te gebruiken erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid.

We ondernemen alle redelijkerwijs benodigde stappen om uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasbare wetgeving op te slaan en te verwerken.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens, oftewel gegevens die kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren of contact mee op te nemen.

We verzamelen de gegevens die u ons verschaft. We ontvangen alle gegevens wanneer u een account-id maakt, onze producten of services koopt, een software-update downloadt, contact met ons opneemt of deelneemt aan een online enquête, en slaan deze gegevens veilig op.

We verzamelen automatische gegevens. We ontvangen bepaalde typen gegevens bij elke vorm van omgang  met u en slaan deze op.

We verzamelen gegevens die worden gebruikt bij uw e-mailcommunicatie met KAI. We ontvangen regelmatig een bevestiging wanneer u e-mailberichten van onze e-shoppingwebsite opent en uw apparaat dergelijke capaciteiten ondersteunt, om ons te helpen e-mailberichten nuttiger en interessanter te maken. We vergelijken ook onze klantenlijsten met lijsten die we van andere bedrijven ontvangen, om te voorkomen dat we onnodige berichten naar onze klanten sturen.

We verzamelen gegevens uit andere bronnen. We ontvangen mogelijk gegevens over u via andere bronnen, die naar behoren door u gemachtigd zijn om dergelijke gegevens over te brengen naar derden en toe te voegen aan onze accountgegevens.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

 • Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen we u op de hoogte houden van onze nieuwste productaankondigingen, software-updates en geplande evenementen. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u zich op elk moment afmelden door uw voorkeuren bij te werken.
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om ons te helpen bij de ontwikkeling, levering, uitvoering en verbetering van onze producten, services, inhoud en reclame en uw gebruikerservaring voortdurend te verbeteren.
 • We gebruiken mogelijk uw persoonlijke gegevens op te reageren op uw vragen en aan uw aanvragen te voldoen.
 • We gebruiken mogelijk uw persoonlijke gegevens, inclusief geboortedatum, om uw identiteit te verifiëren, te helpen bij de identificatie van gebruikers en om gepaste services te bepalen. We kunnen bijvoorbeeld de geboortedatum gebruiken om de leeftijd van gebruikersaccounthouders te bepalen.
 • Zo nu en dan kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om belangrijke meldingen te verzenden, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen aan onze voorwaarden, bepalingen en beleid. Omdat deze gegevens belangrijk zijn voor uw omgang met ons, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van deze communicatie.
 • We gebruiken persoonlijke gegevens mogelijk ook voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om onze producten, diensten en klantencommunicatie te verbeteren.

Niet-persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen mogelijk ook gegevens die op zichzelf niet aan één individu kunnen worden gekoppeld. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor alle doeleinden verzamelen, gebruiken, verzenden en openbaar maken. Hier zijn enkele voorbeelden van niet-persoonlijke gegevens die we mogelijk verzamelen:

 • Niet-persoonlijke gegevens zoals taal, unieke apparaat-id, referrer-URL, locatie en de tijdzone waarin een van onze producten is gebruikt om klantengedrag beter te begrijpen en onze producten, services en reclame te verbeteren.
 • Niet-persoonlijke gegevens gerelateerd aan klantenactiviteiten op onze website, cloudservices of de appstore en van onze andere producten en services. Deze gegevens worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen nuttiger gegevens aan onze klanten te verschaffen en te begrijpen welke delen van onze website, producten en services het meest van belang zijn. Voor de doeleinden van dit privacybeleid wordt dit type gegevens beschouwd als niet-persoonlijke gegevens.
 • Details over uw gebruik van onze services, inclusief zoekopdrachten, die kunnen worden gebruikt om de relevante van resultaten geleverd door onze services te verbeteren. Met uitzondering van beperkte gevallen om de kwaliteit van onze services over het internet te waarborgen, worden dergelijke gegevens niet gekoppeld aan uw IP-adres.
 • Met uw toestemming kunnen we gegevens verzamelen over uw gebruik van uw apparaat en applicaties om de ontwikkelaars van applicaties te helpen deze te verbeteren.

Als we niet-persoonlijke en persoonlijke gegevens combineren, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang deze gecombineerd blijven.

Cookies en andere technologieën

Onze websites, online services, interactieve applicaties, e-mailberichten en reclame maken mogelijk gebruik van “cookies” en andere technologieën. Met deze technologieën kunnen wij gebruikersgedrag beter begrijpen, zien we welke delen van onze websites door mensen zijn bezocht en kunnen we de effectiviteit van reclame en webzoekmachines meten en verhogen. We behandelen gegevens die door cookies en andere technologieën.zijn verzameld als niet-persoonlijke gegevens. Voorzover IP-adressen en vergelijkbare identificators worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de lokale wetgeving, beschouwen we ook deze identificators als persoonlijke gegevens. Evenzo, voorzover niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens voor de doeleinden van dit Privacybeleid.

Kai en onze partners gebruiken ook cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te onthouden wanneer u onze website, online services en applicaties gebruikt. In deze gevallen is het ons doel uw ervaring met Kai makkelijker en persoonlijker te maken. Als we bijvoorbeeld weten dat iemand op uw computer of apparaat op zoek is gegaan naar een bepaald product of een bepaalde service heeft gebruikt, kunnen wij onze reclame en e-mailcommunicatie beter afstemmen op uw interesses.

U kunt uw browser configureren zodat deze alle cookies accepteert, alle cookies weigert of u een melding geeft wanneer een cookie wordt verzonden. Elke browser is anders, dus bekijk het “Help”-menu van uw browser voor informatie over hoe u uw cookievoorkeuren instelt.

In enkele van onze e-mailberichten gebruiken wij een “doorklik-URL” die is gekoppeld aan inhoud op uw website. Wanneer klanten op een van deze URL’s klikken, gaan ze via een aparte webserver naar de bestemmingspagina op onze website. We traceren deze doorklikgegevens om de interesse in bepaalde onderwerpen te bepalen en de effectiviteit van onze klantencommunicatie te meten. Als u niet op deze manier getraceerd wenst te worden, moet u niet op tekst of grafische links in de e-mailberichten klikken.

Delen we deze gegevens?

We delen geen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties en individuen buiten Kai, tenzij het een van de volgende omstandigheden betreft. Kai mag met uw toestemming persoonlijke gegevens delen.

We maken mogelijk persoonlijke gegevens openbaar aan onze partners wanneer dit nodig is voor services die ons of u van dienst zijn.

We werken samen met bedrijven en individuen om functies namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn het uitvoeren van bestellingen, pakketten leveren, post- en e-mailberichten sturen, herhalende gegevens van klantenlijsten verwijderen, gegevens analyseren, marktassistentie leveren, zoekresultaten en -links leveren (inclusief betaalde vermelding en links), creditcardbetalingen verwerken en klantenondersteuning leveren. Zij hebben toegang tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn om deze functies uit te voeren, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven en individuen buiten onze organisatie als we geloven dat toegang, gebruik, behoud of openbaring van de gegevens redelijkerwijs vereist is om:

 • te voldoen aan toepasbare wetgeving, regelgeving, juridische procedures of afdwingbare overheidsaanvragen.
 • adresfraude of beveiligings- of technische problemen te detecteren, voorkomen of anderzijds.
 • de rechten, eigendommen of veiligheid van onze gebruikers of het openbaar te beschermen tegen schade, zoals vereist of toegestaan door de wetgeving.

Beveiliging en transparantie

Wij ondernemen alle redelijke fysieke, technische en organisatorische maatregelen en procedures om de persoonlijke gegevens die wij verzamelen via onze producten, services en onze website te beschermen en beveiligen.

We werken er hard aan onze gebruikers en de reputatie van ons bedrijf te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens die we bewaren. In het bijzonder:

 • controleren wij onze werkwijzen voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen;
 • gebruiken wij waar mogelijk versleuteling;
 • gebruiken wij waar toepasselijk wachtwoordbeveiliging;
 • beperken wij de toegang tot persoonlijke gegevens tot onze werknemers, aannemers en agenten die deze gegevens nodig hebben om deze voor ons te verwerken en die onderworpen zijn aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen. Als zij niet aan deze verplichtingen voldoen, worden ze mogelijk gesanctioneerd of wordt hun contract beëindigd.

Deze maatregelen stellen u echter niet vrij van het ondernemen van de gepaste stappen om uw persoonlijke gegevens veilig te houden, in het bijzonder door geen voor de hand liggende gebruikers-id’s of wachtwoorden te gebruiken, uw wachtwoord(en) niet openbaar te maken of andere personen toegang te geven tot uw gebruikersaccount en uw persoonlijke gegevens, en elke andere toepasbare voorzorgsmaatregelen.

Wat transparantie betreft, streven wij ernaar duidelijk te zijn over de gegevens die we verzamelen, zodat u keuzes kunt maken over hoe deze worden gebruikt.

Als u via een van onze websites, services of producten persoonlijke gegevens deelt met het account van een derde zoals Facebook, Google+ of Twitter, wordt de privacy van uw persoonlijke gegevens respectievelijk beheerd door een van die derden. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade vanwege gegevensverlies, -schade of -misbruik die mogelijk voorkomt op uw accounts van een derde waarover wij geen controle hebben.

Alle persoonlijke gegevens of inhoud die u vrijwillig openbaar maakt bij uw gebruik van onze website, services of producten en die kunnen worden bekeken door leden of applicaties of websites van derden (zoals chatruimten, in berichten), wordt openbaar toegankelijk en kunnen door gebruikers worden verzameld, bekeken en gebruikt. U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u deelt of verzendt.

Kinderen

We begrijpen het belang van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van kinderen te waarborgen die onze producten en services gebruiken. Daarom wordt informatie van kinderen jonger dan 13 jaar (of de equivalente minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied) niet bewust verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt zonder aantoonbare ouderlijke toestemming. Als we vaststellen dat we de persoonlijke informatie van een kind jonger dan 13 jaar (of de equivalente minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied) hebben verzameld zonder eerst aantoonbare ouderlijke toestemming te verkrijgen, nemen we stappen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Wijzigingen

Ons privacybeleid wordt van tijd tot tijd mogelijk gewijzigd. We plaatsen alle wijzigingen aan het privacybeleid op een webpagina en plaatsen een prominentere melding (inclusief voor bepaalde services een e-mailmelding van wijzigingen aan het privacybeleid) als deze wijzigingen aanzienlijk zijn. Oudere versies van dit privacybeleid worden in een archief bewaard voor uw inzage.

De huidige versie is gedateerd 30 juni 2017.

Behoud van persoonlijke gegevens

We houden uw persoonlijke gegevens voor korte tijd als dit nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet, tenzij een langere behoudsperiode vereist of toegestaan is onder de wetgeving en alleen voor de doeleinden die hierboven zijn gedefinieerd. Wanneer aan het doel is voldaan, worden alle persoonlijke gegevens op een veilige wijze verwijderd.

Locatiegebaseerde services

Kai en onze partners en licentiehouders kunnen precieze locatiegegevens, inclusief de realtime geografische locatie van uw apparaat, verzamelen, gebruik en delen, om locatiebaseerde services op onze of de producten van onze partner te leveren. Waar mogelijk kunnen locatiegebaseerde services GPS, Bluetooth en uw IP-adres gebruiken, naast crowdsourced locaties voor Wi-Fi-hotspots en gsm-masten. Tenzij u toestemming geeft, worden deze locatiegegevens anoniem verzameld in een vorm die u niet persoonlijk identificeert en wordt gebruikt door Kai en onze partners en licentiehouders om locatiegebaseerde producten en services te leveren. Uw apparaat kan bijvoorbeeld de geografische locatie delen met applicatieleveranciers als u zich aanmeldt voor hun locatieservices.

Websites en services van derden

De websites, producten, applicaties en services van Kai bevatten mogelijk links naar websites, producten en services van derden. De producten en services van Kai gebruiken of bieden mogelijk ook producten of services van derden aan. Gegevens die door derden worden verzameld en zaken als locatiegegevens of contactgegevens kunnen omvatten, worden beheerd door hun privacywerkwijzen. We raden u aan de privacywerkwijzen van deze derden te onderzoeken.

Uw rechten: Openen, bewerken, blokkeren

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

U kunt uw gegevens ook laten verwijderen of blokkeren, afhankelijk van wat van toepassing is, als u gelooft dat uw gegevens onjuist zijn.

Voor aanvragen zoals hierboven gedefinieerd kunt u uw aanvraag naar het volgende e-mailadres sturen: privacy@kaiostech.com

Onder bepaalde jurisdicties en gegevensbeveiligingswetgeving hebt u mogelijk het recht details van de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten aan te vragen of aan te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.

Help ons ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we over u bezitten juist en actueel zijn. Als u denkt dat enige persoonlijke gegevens die we over u bezitten onjuist of onvolledig zijn, kunt u contact met ons opnemen via privacy@kaiostech.com.

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen over het privacybeleid of de gegevensverwerking hebt of als u een klacht met betrekking tot een potentiële schending van de lokale privacywetten wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt altijd via e-mail contact met ons opnemen via privacy@kaiostech.com.

Alle communicatie wordt bekeken en wordt indien van toepassing zo spoedig mogelijk beantwoord. Als u ontevreden bent met het ontvangen antwoord, kunt u uw klacht voorleggen aan de betrokken regulator in uw jurisdictie. Als u het aan ons voorlegt, geven wij u de gegevens van de relevante klachtenprocedures die mogelijk van toepassing zijn op uw situatie.