Chúng tôi, KAI OS TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED (sau đây gọi tắt là “chúng tôi”, hoặc “Kai”) quan tâm đến các mối lo ngại của bạn về quyền riêng tư. Chính sách về Quyền riêng tư này giải thích các chính sách và thủ tục của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân và thông tin khác về khách hàng của chúng tôi.  Chúng tôi muốn tạo cho bạn sự thoải mái và niềm tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, và bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin khác mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi.   Chính sách về Quyền riêng tư của KaiOS (“Chính sách về Quyền riêng tư”) cũng giải thích cách bạn có thể liên lạc với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào về thông tin cá nhân của bạn.

Phạm vi

Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết trong chính sách và thực hành của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua trang web, ứng dụng phần mềm, các trang phương tiện truyền thông xã hội, thông báo qua e-mail, và sản phẩm đã mua của bạn hoặc thông qua việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc thông tin cá nhân mà bạn theo cách khác cung cấp cho chúng tôi.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, truy cập trang web của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Quyền riêng tư này và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách Quyền riêng tư .

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ và xử lý bảo mật và tuân theo Chính sách Quyền riêng tư và luật pháp hiện hành.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng đối với thông tin cá nhân, là thông tin có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng một người.

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.   Chúng tôi nhận và lưu trữ an toàn bất kỳ thông tin nào khi bạn tạo một ID tài khoản, mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, tải xuống bản cập nhật phần mềm, liên lạc với chúng tôi hoặc tham gia vào khảo sát trực tuyến.

Chúng tôi thu thập thông tin tự động.   Chúng tôi nhận và lưu trữ các loại thông tin bất kỳ khi nào bạn tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin trong các trao đổi qua e-mail của bạn với KAI. Để giúp chúng tôi tạo các e-mail hữu ích và thú vị hơn, chúng tôi thường nhận xác nhận khi bạn mở e-mail từ trang web mua sắm trực tuyến của chúng tôi nếu thiết bị của bạn hỗ trợ các tính năng như vậy.  Chúng tôi cũng so sánh danh sách khách hàng của chúng tôi với các danh sách đã nhận từ các công ty khác, để nhằm tránh việc gửi các tin nhắn không cần thiết cho các khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn khác.   Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác, được chính bạn cho phép hợp lệ để chuyển thông tin đó cho các bên thứ ba và bổ sung thông tin đó vào thông tin tài khoản của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

 • Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho phép chúng tôi giúp bạn cập nhật các thông báo về sản phẩm, bản cập nhật phần mềm, và sự kiện sắp tới mới nhất.   Nếu bạn không muốn nằm trong danh sách gửi thư của chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật các tùy chọn của bạn.
 • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để giúp chúng tôi tạo, phát triển, quản lý, cung cấp, và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và hoạt động quảng cáo của chúng tôi để cải thiện liên tục trải nghiệm của người dùng.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để trả lời các thắc mắc của bạn và đáp ứng các yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm ngày sinh, xác minh danh tính, hỗ trợ xác định người dùng và xác định các dịch vụ thích hợp. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng ngày sinh để xác định tuổi của chủ sở hữu tài khoản người dùng.
 • Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng, chẳng hạn như thông tin liên quan đến sản phẩm mua và các thay đổi đối với các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Vì thông tin này rất quan trọng cho sự tương tác của bạn với chúng tôi, nên bạn không thể chọn không tham gia việc nhận những thông tin này.
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải tiến sản phẩm, dịch vụ và truyền thông với khách hàng của chúng tôi.

Thu thập và Sử dụng Thông tin không mang tính Cá nhân

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà bản thân thông tin đó không giúp xác định trực tiếp bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin không mang tính cá nhân cho bất cứ mục đích nào. Dưới đây là một số ví dụ về dữ liệu không mang tính cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập:

 • Dữ liệu không mang tính cá nhân như ngôn ngữ, mã nhận dạng thiết bị duy nhất, URL tham chiếu, vị trí và múi giờ của nơi mà một trong những sản phẩm của chúng tôi được sử dụng để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải tiến sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi.
 • Dữ liệu không mang tính cá nhân liên quan đến các hoạt động của khách hàng trên trang web, các dịch vụ đám mây của chúng tôi hoặc cửa hàng ứng dụng cũng như từ các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi. Thông tin này được tổng hợp và sử dụng để giúp chúng tôi cung cấp thông tin hữu ích hơn cho khách hàng của chúng tôi và để biết phần nào của trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được khách hàng quan tâm nhất.  Theo chính sách quyền riêng tư, loại dữ liệu này được coi là thông tin không mang tính cá nhân.
 • Thông tin chi tiết về cách bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các truy vấn tìm kiếm, có thể được sử dụng để cải thiện tính thích hợp của các kết quả mà dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Ngoại trừ một số trường hợp giới hạn để đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi qua Internet, những thông tin đó sẽ không được liên kết với địa chỉ IP của bạn.
 • Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng thiết bị và ứng dụng của mình để giúp các nhà phát triển ứng dụng cải tiến ứng dụng của họ.

Nếu chúng tôi kết hợp thông tin không mang tính cá nhân với thông tin cá nhân, thông tin kết hợp sẽ được coi là thông tin cá nhân cho đến khi thông tin vẫn được kết hợp.

Cookie và các Công nghệ Khác

Các trang web, dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác, thông báo qua email và các quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” và các công nghệ khác. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng, cho chúng tôi biết phần nào trong trang web của chúng tôi mà mọi người đã truy cập, và để tạo thuận lợi cũng như đánh giá hiệu quả của quảng cáo và các tìm kiếm trên web. Chúng tôi xử lý thông tin được thu thập bởi cookie và các công nghệ khác như là các thông tin không mang tính cá nhân. Tuy nhiên, trong phạm vi mà địa chỉ IP hoặc các mã nhận dạng tương tự được coi là thông tin cá nhân theo luật địa phương, chúng tôi cũng coi những mã nhận dạng này là thông tin cá nhân. Tương tự như vậy, trong phạm vi mà thông tin không mang tính cá nhân được kết hợp với thông tin cá nhân, theo như Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi coi thông tin kết hợp là thông tin cá nhân.

Kai và các đối tác của chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ khác để ghi nhớ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web, dịch vụ trực tuyến và các ứng dụng của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi trong những trường hợp này là giúp trải nghiệm của bạn với Kai trở nên thuận tiện và cá nhân hơn. Ví dụ, việc biết ai đó sử dụng máy tính hoặc thiết bị của bạn để mua sắm một sản phẩm nhất định hoặc sử dụng một dịch vụ cụ thể giúp chúng tôi tạo các quảng cáo và thông báo qua email của chúng tôi thích hợp hơn với  sự quan tâm của bạn.

Bạn có thể cấu hình trình duyệt của bạn để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Mỗi trình duyệt thì khác nhau, do đó, hãy kiểm tra menu “Help” (Trợ giúp) của trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn.

Trong một số thông báo qua email của chúng tôi, chúng tôi sử dụng “URL được truy cập thông qua nhấp chuột” được liên kết với nội dụng trên trang web của chúng tôi. Khi khách hàng nhấp vào một trong các URL này, họ sẽ chuyển qua một máy chủ web riêng biệt trước khi đến trang đích trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi dữ liệu nhấp chuột này để có thể xác định mức độ quan tâm đến các chủ đề cụ thể và đo lường hiệu quả của hoạt động truyền thông với khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn không muốn bị theo dõi theo cách này, bạn không nên nhấp vào liên kết qua văn bản hoặc đồ họa trong các thông báo qua email.

Chúng tôi có Chia sẻ Thông tin không?

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức và cá nhân ngoài Kai ngoại trừ một trong các trường hợp sau đây. Kai có thể chia sẻ thông tin cá nhân khi bạn đồng ý.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các chi nhánh của chúng tôi khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt cho chúng tôi hoặc bạn.

Chúng tôi hợp tác với các công ty và cá nhân để thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi. Ví dụ bao gồm việc hoàn thành các đơn đặt hàng, phân phát gói hàng, gửi thư bưu điện và e-mail, xóa các thông tin trùng lặp khỏi danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp trợ giúp về tiếp thị, cung cấp kết quả tìm kiếm và các liên kết (bao gồm danh sách và liên kết trả phí), xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, và cung cấp dịch vụ khách hàng. Họ có quyền truy cập vào các thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng thông tin cho các mục đích khác.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài tổ chức của chúng tôi nếu chúng tôi cho rằng việc truy cập, sử dụng, lưu trữ hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để:

 • đáp ứng bất kỳ luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ có hiệu lực.
 • phát hiện, ngăn chặn hoặc theo cách khác giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc các vấn đề kỹ thuật.
 • bảo vệ chống lại các hành vi xâm phạm đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng hoặc công chúng, theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật.

Bảo mật và Minh bạch

Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp và thủ tục bảo mật thực tế, kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân chúng tôi thu thập qua các sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi.

Chúng tôi nỗ lực để bảo vệ danh tiếng của công ty và người dùng của chúng tôi khỏi hành vi truy cập trái phép hoặc thay đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ trái phép thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể là:

 • Chúng tôi xem xét các thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của chúng tôi, bao gồm các biện pháp bảo mật thực tế để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép vào các hệ thống;
 • Chúng tôi sử dụng mã hóa khi thích hợp;
 • Chúng tôi sử dụng bảo vệ mật khẩu khi thích hợp;
 • Chúng tôi giới hạn việc truy cập thông tin cá nhân đối với nhân viên, nhà thầu và đại lý của chúng tôi, những người cần biết thông tin đó để xử lý thông tin cho chúng tôi và những người tuân thủ nghĩa vụ bảo mật chặt chẽ theo hợp đồng. Họ có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không thực hiện các nghĩa vụ này.

Tuy nhiên, các biện pháp này không thể thay thế cho việc bạn thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn an toàn và bảo mật, đặc biệt bằng cách tránh sử dụng các ID người dùng hoặc mật khẩu dễ đoán, bằng cách đảm bảo rằng bạn không tiết lộ (các) mật khẩu của bạn hoặc cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập tài khoản người dùng và thông tin cá nhân của bạn và bất kỳ biện pháp bảo vệ thích hợp khác.

Về tính minh bạch, mục tiêu của chúng tôi là phải thông báo rõ ràng về thông tin mà chúng tôi thu thập, để giúp bạn có thể lựa chọn cách sử dụng thông tin đó.

Nếu bạn chia sẻ thông tin cá nhân thông qua một trong các trang web, dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi bằng tài khoản bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook, Google + hoặc Twitter, hãy lưu ý rằng tính riêng tư của thông tin cá nhân của bạn sẽ do một trong những bên thứ ba tương ứng đó quản lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do việc mất, hỏng hoặc chiếm đoạt dữ liệu có thể xảy ra đối với hồ sơ của bên thứ ba của bạn mà chúng tôi không có quyền kiểm soát.

Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc nội dung nào mà bạn tự nguyện tiết lộ khi sử dụng trang web, dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi mà các thành viên của các ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba có thể xem (như khu vực trò chuyện, tin nhắn) thì trở nên có thể xem công khai và có thể được thu thập, xem và sử dụng bởi những người khác. Bạn chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân bạn chọn chia sẻ hoặc gửi.

Trẻ em

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp đề phòng bổ sung để bảo vệ tính riêng tư và sự an toàn của trẻ em khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong phạm vi quyền hạn có liên quan mà không có sự đồng ý của phụ huynh có thể xác minh. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương tùy theo phạm vi quyền hạn, khi không nhận được sự đồng ý của cha mẹ có thể xác minh trước đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin càng sớm càng tốt.

Các Thay đổi

Đôi khi Chính sách Quyền riêng tư có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào về Chính sách Quyền riêng tư trên trang web và nếu những thay đổi này có ý nghĩa quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo nổi bật hơn (đối với một số dịch vụ nhất định, bao gồm thông báo qua email về Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ các phiên bản trước của Chính sách Quyền riêng tư này trong một kho lưu trữ để bạn xem lại.

Phiên bản hiện tại được cập nhật vào ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Lưu giữ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian giới hạn cần thiết để đạt được các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn và chỉ dành cho những mục đích đã nêu ở trên. Sau khi đã đạt được mục đích sử dụng, tất cả thông tin cá nhân sẽ bị xóa ở một chế độ an toàn và bảo mật.

Các Dịch vụ Định vị

Để cung cấp các dịch vụ định vị trên sản phẩm của chúng tôi hoặc của đối tác, Kai và các đối tác và bên được cấp phép của chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu định vị chính xác, bao gồm vị trí địa lý thời gian thực của thiết bị của bạn. Khi khả dụng, các dịch vụ định vị có thể sử dụng GPS, Bluetooth và địa chỉ IP của bạn, cùng với điểm truy cập Wi-Fi công cộng và vị trí tháp phát sóng di động và các công nghệ khác để xác định vị trí gần đúng của thiết bị của bạn. Trừ khi bạn đồng ý, nếu không dữ liệu định vị này được thu thập ẩn danh dưới hình thức không nhận dạng cá nhân bạn và được Kai và các đối tác cũng như bên được cấp phép của chúng tôi sử dụng để cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ định vị. Ví dụ, thiết bị của bạn có thể chia sẻ vị trí địa lý của thiết bị với các nhà cung cấp ứng dụng khi bạn chọn tham gia sử dụng các dịch vụ định vị của họ.

Trang Web và các Dịch vụ của Bên Thứ Ba

Các trang web, sản phẩm, ứng dụng và các dịch vụ của Kai có thể chứa các liên kết với các trang web, sản phẩm, và dịch vụ của bên thứ ba. Các sản phẩm và dịch vụ của Kai cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ từ các bên thứ ba. Thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba có thể bao gồm những thông tin như dữ liệu định vị hoặc chi tiết liên lạc, được chi phối bởi các thực hành về quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về thực hành quyền riêng tư của các bên thứ ba đó.

Các quyền của bạn: Truy cập, Chỉnh sửa, Chặn

Bạn có thể truy cập, xem xét và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản người dùng của bạn, vào truy cập hồ sơ người dùng của bạn hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về danh tính của bạn trước khi chúng tôi có thể thực hiện theo yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể bị xóa dữ liệu hoặc bị chặn khi thích hợp nếu bạn cho rằng dữ liệu của bạn không chính xác.

Đối với bất kỳ yêu cầu nào như được định nghĩa ở trên, bạn có thể gửi yêu cầu tới địa chỉ email sau: privacy@kaiostech.com

Theo một số phạm vi quyền hạn và luật bảo vệ dữ liệu nhất định, bạn có thể có quyền yêu cầu biết chi tiết những thông tin cá nhân nào chúng tôi đang lưu giữ về bạn hoặc yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.

Vui lòng giúp chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn là chính xác và cập nhật. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn mà không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@kaiostech.com.

Các Câu hỏi về Quyền riêng tư

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào về Chính sách Quyền riêng tư hoặc vấn đề xử lý dữ liệu hoặc nếu bạn muốn nộp đơn khiếu nại về một vi phạm tiềm ẩn đối với luật bảo vệ quyền riêng tư của địa phương, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn luôn có thể liên lạc với chúng tôi qua email tới địa chỉ privacy@kaiostech.com.

Tất cả các thông tin liên lạc được kiểm tra và phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi nhận được, bạn có thể nộp khiếu nại của mình tới cơ quan quản lý có liên quan trong phạm vi quyền hạn của bạn. Nếu bạn hỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông tin về những địa điểm giải quyết khiếu nại thích hợp có thể áp dụng cho trường hợp của bạn.