W KAI OS TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED (zwanej dalej „my” lub „Kai”), szanujemy prawo użytkowników do prywatności. Niniejsza Polityka prywatności stanowi szczegółowy opis naszej strategii postępowania i procedur w odniesieniu do przechowywania danych osobowych i innych informacji o naszych klientach. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim użytkownikom najwyższego komfortu i poczucia pewności dotyczącej tego, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy dane osobowe i inne informacje, które sami gromadzimy bądź które są nam powierzane. Niniejsza Polityka prywatności firmy KaiOS („Polityka prywatności”) wyjaśnia również, w jaki sposób każdy użytkownik może skontaktować się z nami w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących jego danych osobowych.

Zakres

Niniejsza Polityka prywatności w szczegółowy sposób opisuje naszą strategię postępowania i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania danych, które zbieramy za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji, profili w mediach społecznościowych i wiadomości e-mail, a także informacji o dokonanych zakupach bądź korzystania z naszych produktów lub usług oraz danych osobowych dostarczonych nam w inny sposób.

Udostępniając nam swoje dane osobowe lub korzystając z naszej strony internetowej, produktów lub usług, użytkownik oświadcza, że przeczytał, rozumie i wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Zobowiązujemy się podjąć wszelkie kroki racjonalnie uznane za niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów podczas ich przechowywania i przetwarzania, a także zgodność tych procesów z niniejszą Polityką prywatności oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Gromadzone dane osobowe

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, a więc informacji, które mogą zostać użyte w celu nawiązania kontaktu z wybraną osobą bądź jej identyfikacji.

Gromadzimy informacje, które otrzymujemy od użytkowników. Zapisujemy i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przechowujemy wszelkie informacje, która zostają nam powierzone w związku z założeniem konta, zakupem naszych produktów lub usług, pobraniem aktualizacji oprogramowania, prowadzeniem z nami korespondencji bądź uczestnictwem w internetowej ankiecie.

Zbieramy informacje automatycznie. Za każdym razem, gdy użytkownik komunikuje się z nami, otrzymujemy określony rodzaj danych, które następnie przechowujemy.

Zbieramy informacje wykorzystywane podczas komunikacji użytkownika z firmą KAI poprzez pocztę elektroniczną. Ponieważ chcemy, aby nasze wiadomości e-mail były bardziej przydatne i ciekawsze, często otrzymujemy potwierdzenie otworzenia przez użytkownika wiadomości e-mail nadesłanej przez nasz sklep internetowy, o ile dane urządzenie posiada określone właściwości. Porównujemy też naszą listę klientów z listami otrzymanymi od innych firm, aby uniknąć wysyłania do naszych klientów niepotrzebnych wiadomości.

Zbieramy informacje z innych źródeł. Możemy uzyskać informacje o użytkowniku z innych źródeł, które zostały przez niego odpowiednio upoważnione do przekazywania takich informacji stronom trzecim, a następnie dodać je do informacji na jego koncie.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

 • Zgromadzone przez nas dane osobowe umożliwiają nam informowanie użytkowników o naszych nowych produktach, aktualizacjach oprogramowania i zbliżających się wydarzeniach. Jeśli użytkownik pragnie usunąć swój adres z naszej listy mailingowej, może to zrobić w dowolnym momencie, odpowiednio zmieniając ustawienia.
 • Ponadto wykorzystujemy dane osobowe do tworzenia, rozwijania, obsługi, doręczania i ulepszania naszych produktów, usług, treści oraz materiałów reklamowych, a także ciągłego zwiększania komfortu ich odbioru lub użytkowania.
 • Zdarza się, że posługujemy się danymi osobowymi, aby udzielać odpowiedzi na zadawane przez użytkowników pytania i spełniać ich prośby.
 • Z danych osobowych, takich jak na przykład data urodzenia, korzystamy również w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, udzielenia mu wsparcia przy identyfikacji innych osób, a także dostarczenia odpowiednio dopasowanej oferty usług. Przykładowo na podstawie daty urodzenia możemy określić wiek użytkownika konta.
 • Od czasu do czasu wykorzystujemy dane osobowe, aby rozesłać ważne powiadomienia, takie jak informacje dotyczące dokonanych zakupów bądź zmian w polityce firmy lub w jej regulaminach. Ponieważ informacje te są niezwykle ważne dla zachowania prawidłowej komunikacji, użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania tego typu powiadomień.
 • Co więcej, danymi osobowymi możemy posługiwać się również w obrębie działań wewnętrznych, takich jak audyty, analiza danych i badania prowadzone w celu udoskonalenia naszych produktów i usług oraz usprawnienia komunikacji z klientami.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji innych niż dane osobowe

Możemy też zbierać informacje, które same nie wiążą się bezpośrednio z żadną szczególną osobą. Możemy zbierać, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać wszelkie informacje inne niż dane osobowe, w dowolnym celu. Poniżej znajduje się kilka przykładów danych innych niż dane osobowe, które możemy gromadzić:

 • Dane inne niż dane osobowe, takie jak język, niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu, strona URL firmy kierującej, lokalizacja i strefa czasowa gdzie jeden z naszych produktów jest używany, są wykorzystywane w celu lepszego rozumienia przez nas zachowań klientów i poprawy jakości naszych produktów, usług oraz reklam.
 • Dane inne niż dane osobowe dotyczące aktywności klienta na naszej witrynie internetowej, w usługach chmurowych lub w sklepie z aplikacjami oraz dane powiązane z innymi naszymi produktami i usługami. Informacje te są gromadzone i wykorzystywane, abyśmy mogli dostarczać naszym klientom bardziej przydatnych treści oraz dowiedzieć się, które części naszej witryny oraz które produkty i usługi są dla nich najbardziej interesujące. Dla celów niniejszej polityki prywatności tego typu informacje uważane są za dane inne niż dane osobowe.
 • Szczegóły związane z korzystaniem z naszych usług, w tym zapytań, które mogą przydać się do poprawienia trafności wyników naszych usług. Poza wybranymi przypadkami, w których naszym celem będzie poprawienie jakości usług dostarczanych przez nas za pośrednictwem Internetu, takie informacje nie będą łączone z adresem IP użytkownika.
 • Za zgodą użytkownika możemy zbierać dane dotyczące korzystania przez użytkownika z urządzenia i aplikacji, aby pomóc dostawcom w udoskonaleniu swoich aplikacji.

Jeśli rzeczywiście połączymy dane inne niż dane osobowe z danymi osobowymi, te połączone informacje będą traktowane jak dane osobowe do momentu ich ponownego rozdzielenia.

Pliki cookie i inne technologie

Nasze strony internetowe, usługi online, interaktywne aplikacje, wiadomości e-mail i reklamy mogą wykorzystywać pliki cookie oraz inne technologie. Technologie te pomagają nam lepiej zrozumieć zachowania użytkowników, informują nas, które podstrony naszych witryn internetowych są najczęściej odwiedzane, a także dokonują pomiarów umożliwiających zwiększenie skuteczności materiałów reklamowych i wyszukiwania informacji w Internecie. Informacje zebrane za pomocą plików cookie i innych technologii uważane są za dane inne niż dane osobowe. Jednakże w zakresie, w którym adresy IP lub podobne dane identyfikacyjne uznawane są za dane osobowe przez miejscowe prawo, również my będziemy traktować je jak dane osobowe. Analogicznie, w zakresie, w którym dane inne niż dane osobowe zostały połączone z danymi osobowymi, te połączone informacje będą traktowane jak dane osobowe dla celów niniejszej Polityki prywatności.

Firma Kai oraz jej partnerzy wykorzystują pliki cookie i inne technologie także w celu zapamiętania danych osobowych użytkownika w ramach korzystania przez niego z witryny internetowej, usług online i aplikacji. Celem tych działań jest zwiększenie komfortu korzystania z produktów i usług firmy Kai i dopasowanie oferowanych rozwiązań do potrzeb użytkownika. Na przykład wiedząc, że osoba korzystająca z komputera lub urządzenia mobilnego dokonała zakupu konkretnego produktu lub skorzystała z danej usługi, możemy dopasować przesyłane reklamy i wiadomości e-mail do jej zainteresowań.

Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, by akceptować wszystkie pliki cookie, odrzucać je lub otrzymywać powiadomienie, kiedy zostają do niego wysłane. Każda przeglądarka jest inna, więc warto sprawdzić menu Pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie.

W niektórych wiadomościach e-mail umieszczamy „łącze URL” prowadzące do wybranej zawartości na naszej witrynie internetowej. Po kliknięciu takiego łącza użytkownik zostaje przekierowany do docelowej podstrony na naszej witrynie, przechodząc przez osobny serwer sieciowy. Śledzimy dane dotyczące takich przekierowań, co pozwala nam określić zainteresowanie poszczególnymi tematami i mierzyć efektywność naszej komunikacji z klientami. Jeśli użytkownik woli nie brać udziału w naszych badaniach, wystarczy unikać klikania podlinkowanego tekstu lub obrazu w zawartości wiadomości e-mail.

W jaki sposób przekazujemy informacje?

Nie przekazujemy danych osobowych spółkom, organizacjom i osobom fizycznym spoza firmy Kai, chyba że zaistnieje jedna z następujących sytuacji. Firma Kai może przekazać dane osobowe użytkownika tylko za jego zgodą.

Możemy przekazywać dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym, gdy jest to konieczne w ramach świadczenia przez nie rozmaitych usług w imieniu naszym lub użytkownika.

Współpracujemy ze spółkami i osobami fizycznymi, aby pełnić różne funkcje w imieniu użytkownika. Wśród przykładów wymienić można realizowanie zamówień, dostarczanie paczek, wysyłanie wiadomości pocztą tradycyjną i elektroniczną, usuwanie powtarzających się informacji z list klientów, analizowanie danych, zapewnienie pomocy marketingowej, udostępnienie wyników wyszukiwania oraz łączy (w tym płatnych list i łączy), przetwarzanie płatności kartą kredytową oraz zapewnienie obsługi klienta. Spółki i osoby fizyczne otrzymują dostęp do danych osobowych, niezbędny do wykonywania czynności, do których zostały powołane, ale nie mogą wykorzystywać ich w innych celach.

Udostępnimy dane osobowe organizacjom lub osobom fizycznym spoza naszej organizacji, jeśli będziemy przekonani, że dostęp do informacji, korzystanie z nich lub ich zachowanie bądź udostępnienie jest racjonalnie uznane za niezbędne, ponieważ:

 • jest to konieczne ze względu na odpowiednie prawo, przepisy, proces sądowy czy wykonalny wniosek rządowy,
 • jest to konieczne w celu wykrycia oszustwa lub zapobiegnięcia mu, bądź też z innych powodów dotyczących bezpieczeństwa czy kwestii technicznych,
 • jest to konieczne, aby nie zostały pogwałcone prawa użytkowników lub szerokiego grona odbiorców bądź też nie zostały zagrożone ich własność lub bezpieczeństwo, w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Bezpieczeństwo i przejrzystość

Podejmujemy odpowiednie środki i procedury fizyczne, techniczne oraz organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem naszych produktów, usług oraz witryny internetowej.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić firmę, jej reputację i klientów, przeciwdziałając nieuprawnionym modyfikacjom, ujawnieniu czy zniszczeniu przechowywanych przez nas danych osobowych. Szczególnie:

 • weryfikujemy zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie informacji, w tym biorąc pod uwagę kwestię bezpieczeństwa fizycznego, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemów,
 • w razie potrzeby stosujemy szyfrowanie,
 • w razie potrzeby stosujemy zabezpieczenie z wykorzystaniem hasła,
 • ograniczamy dostęp do danych osobowych do naszych pracowników, kontrahentów i pośredników, którzy muszą poznać te informacje w celu ich przetworzenia, a którzy podlegają wynikającym z umowy surowym zobowiązaniom w zakresie poufności. Jeśli nie spełnią tych zobowiązań, mogą spodziewać się czynności dyscyplinarnych lub rozwiązania umowy.

Działania te jednak nie zwalniają użytkownika z podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony swoich danych osobowych, zwłaszcza poprzez unikanie używania oczywistych nazw użytkownika oraz haseł, nieujawnianie swojego hasła (swoich haseł), nieudostępnianie nikomu swojego konta użytkownika i danych osobowych, oraz z podjęcia innych odpowiednich środków zapobiegawczych.

Jeśli chodzi o przejrzystość, naszym celem jest wyraźne określenie, które informacje zbieramy, aby użytkownik mógł wybrać, w jaki sposób mogą one być wykorzystane.

Jeśli użytkownik udostępnia swoje dane osobowe za pośrednictwem jednej z naszych stron, usług lub serwisów stron trzecich, takich jak Facebook, Google + czy Twitter, należy pamiętać, że jego dane osobowe będą odpowiednio zarządzane przez te strony trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody związane z utratą danych, możliwą szkodą czy naruszeniem, które mogą mieć miejsce na profilach stron trzecich użytkownika, nad którymi nie mamy kontroli.

Wszelkie dane osobowe lub zawartość, które użytkownik z własnej woli udostępnia, korzystając z naszej witryny, naszych usług lub produktów, a które mogą zobaczyć użytkownicy aplikacji lub witryn stron trzecich (takich jak okno czatu, wiadomości), stają się publicznie widoczne i mogą zostać wyświetlone lub pobrane przez inne osoby. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane osobowe, które postanawia udostępnić lub przekazać.

Dzieci

Rozumiemy, jak ważne jest podjęcie dodatkowych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronić prywatność dzieci korzystających z naszych produktów i usług. Dlatego też umyślnie nie zbieramy, nie wykorzystujemy i nie ujawniamy danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia lub poniżej wieku sprecyzowanego w obowiązującym prawie bez uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodziców. Jeżeli dotrze do nas informacja, iż zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 13. roku życia (lub poniżej wieku sprecyzowanego w obowiązującym prawie) bez uprzedniego uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodziców, podejmiemy odpowiednie kroki zmierzające do usunięcia zgromadzonych informacji w najbliższym możliwym terminie.

Zmiany

Nasza Polityka prywatności może od czasu do czasu się zmienić. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną ogłoszone na stronie internetowej, a jeśli będą one znaczące, użytkownicy otrzymają bardziej widoczne zawiadomienie (wliczając w to, w przypadku niektórych usług, powiadomienie o zmianie Polityki prywatności za pośrednictwem wiadomości e-mail). Poprzednie wersje Polityki prywatności pozostaną zachowane do wglądu w archiwum.

Aktualna wersja obowiązuje od 30 czerwca 2017 r.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez ograniczony czas niezbędny do wykorzystania ich w celach wyszczególnionych w niniejszej Polityce prywatności. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, gdy dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo, lecz tylko w celach wymienionych powyżej. Po osiągnięciu danego celu wszelkie dane osobowe są usuwane w bezpieczny i pewny sposób.

Usługi lokalizacyjne

Aby móc świadczyć usługi lokalizacyjne za pomocą produktów firmy Kai i jej partnerów, firma Kai oraz jej partnerzy i licencjobiorcy mogą gromadzić, wykorzystywać i udostępniać precyzyjne dane lokalizacyjne, włączając w to położenie geograficzne urządzenia w czasie rzeczywistym. Tam, gdzie jest to możliwe, usługi lokalizacyjne mogą korzystać z technologii GPS, Bluetooth oraz adresu IP użytkownika, włączając w to lokalizację publicznego hotspotu Wi-Fi i stacji bazowej oraz wykorzystywać inne technologie, które umożliwią ustalenie przybliżonego położenia urządzenia. Bez zgody użytkownika jego dane lokalizacyjne zbierane są wyłącznie anonimowo w takiej formie, która nie pozwala na bezpośrednią jego identyfikację, i służą firmie Kai, jej partnerom i licencjobiorcom w celu dostarczania bądź świadczenia, a także rozwijania produktów i usług lokalizacyjnych. Na przykład urządzenie może udostępnić swoje położenie geograficzne dostawcom aplikacji, gdy jego użytkownik wyrazi zgodę na uruchomienie ich usług lokalizacyjnych.

Witryny i usługi stron trzecich

Strony internetowe, produkty, aplikacje i usługi firmy Kai mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług stron trzecich. Co więcej, produkty i usługi firmy Kai mogą również wykorzystywać bądź oferować produkty lub usługi stron trzecich. Informacje zgromadzone przez strony trzecie, włączając w to na przykład dane lokalizacyjne lub kontaktowe, podlegają zasadom polityki prywatności tychże stron. Zachęcamy naszych klientów do zapoznania się z polityką prywatności stosownych stron trzecich.

Prawa użytkownika: Dostęp, Edycja, Blokowanie

W każdym czasie możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobistych. przeglądać i edytować je, logując się na swoje konto użytkownika, odwiedzając swój profil użytkownika lub bezpośrednio kontaktując się z nami.W przypadku prośby o edycję lub usunięcie przez nas Twoich danych osobistych możemy poprosić Cię o podanie dowodu tożsamości, zanim będziemy mogli podjąć działania. W przypadku prośby o edycję lub usunięcie przez nas Twoich danych osobistych możemy poprosić Cię o podanie dowodu tożsamości, zanim będziemy mogli podjąć działania.

W stosownych wypadkach dane można też usunąć lub zablokować, jeśli użytkownik uzna, że są one nieprawidłowe.

Jak określono powyżej, wszelkie wnioski należy przesyłać na następujący adres e-mail: privacy@kaiostech.com

W pewnych jurysdykcjach i w przypadku niektórych przepisów ochrony danych użytkownik może mieć prawo do zwrócenia się o ujawnienie istotnych faktów, dotyczących jego przechowywanych danych osobowych lub o korektę tych danych albo ich usunięcie.

Prosimy o pomoc w zagwarantowaniu, iż przechowywane przez nas dane osobowe są dokładne i aktualne. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek dotyczące Ciebie dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@kaiostech.com.

Pytania dotyczące polityki prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania danych bądź jeśli chcesz zgłosić podejrzenie złamania obowiązującego w Twoim miejscu zamieszkania prawa dotyczącego ochrony prywatności, zachęcamy Cię do kontaktu z nami. Zawsze można kontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@kaiostech.com.

Badamy wszystkie otrzymane wiadomości i odpowiadamy na nie jak najszybciej w stosownych przypadkach. Jeśli nie jesteś zadowolony(a) z otrzymanej odpowiedzi, możesz skierować swoją skargę do właściwego organu regulacyjnego w obrębie jurysdykcji kraju, w którym mieszkasz. Na Twoją prośbę postaramy się dostarczyć wszelkie informacje o odpowiednich procedurach zażaleń, które ewentualnie można w danej sytuacji zastosować.