เรา, KAI OS TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED  (ต่อไปนี้จะใช้ว่า “เรา” หรือ “Kai”) เคารพข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงนโยบายและกระบวนการของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าของเรา เรามุ่งที่จะมอบความสบายใจและความมั่นใจในวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวม หรือที่คุณมอบให้เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของ KaiOS นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถติดต่อเรา หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ขอบเขต

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายโดยละเอียดถึงนโยบายและหลักปฏิบัติของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หน้าบนโซเชียลมีเดีย ข้อความทางอีเมล และการซื้อหรือใช้งานลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้เรา

การมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา การเข้าถึงเว็บไซต์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หมายความว่าคุณรับรองว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลตามความจำเป็นเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการจัดเก็บและประมวลผลอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวตนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เรารวบรวมข้อมูลที่คุณให้เราไว้ เรารับและจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยเมื่อคุณสร้าง ID บัญชี ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ ติดต่อเรา หรือมีส่วนร่วมในการสำรวจออนไลน์

เรารวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เรารับและจัดเก็บข้อมูลหลายประเภททุกครั้งที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

เรารวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารกับ KAI ผ่านทางอีเมล เพื่อเป็นการทำให้อีเมลของเรามีประโยชน์และน่าสนใจมากขึ้น เราจึงมักได้รับการยืนยันเมื่อคุณเปิดอีเมลจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ของเรา หากอุปกรณ์ของคุณรองรับความสามารถดังกล่าว เรายังทำการเปรียบเทียบรายการลูกค้ากับรายการที่ได้รับจากบริษัทอื่น ๆ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการส่งข้อความให้ลูกค้าโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

เรารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เราอาจรับข้อมูลเกี่ยวข้องคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งได้รับการอนุญาตอย่างเหมาะสมจากตัวคุณในการโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก และเพิ่มไปยังข้อมูลบัญชีของคุณ

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมทำให้เราสามารถแจ้งการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด การอัปเดตซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นกับคุณได้ทุกเมื่อ หากคุณไม่ต้องการอยู่ในรายการรับอีเมลของเรา คุณสามารถเลือกไม่รับบริการนี้ได้โดยอัปเดตการตั้งค่าของคุณ
 • เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยให้เราสร้าง พัฒนา ดำเนินการ ส่งมอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา และโฆษณาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณอย่างต่อเนื่อง
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบกลับข้อสงสัยและตอบสนองคำขอของคุณ
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งวันเกิด เพื่อยืนยันตัวตน แนะนำการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ และพิจารณาเสนอบริการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้วันเกิดเพื่อพิจารณาอายุของผู้ถือบัญชีผู้ใช้
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำคัญ เช่น การสื่อสารเกี่ยวกับการซื้อ และการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเราในบางครั้ง เนื่องจากข้อมูลมีความสำคัญต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ได้
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารกับลูกค้าของเรา

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลใด ๆ โดยตรง เราอาจรวบรวม ใช้ โอนย้าย และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม นี่คือตัวอย่างของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราอาจทำการรวบรวม:

 • ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษา ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน URL อ้างอิง ตำแหน่งที่ตั้ง และเขตเวลาที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราได้ดีขึ้น
 • ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์ บริการคลาวด์ ร้านค้าแอป และจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของเรา ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมและใช้เพื่อช่วยให้เรามอบข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ลูกค้าได้มากขึ้น และเข้าใจว่าส่วนใดของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรามีผู้สนใจมากที่สุด สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลประเภทนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
 • รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้บริการของเรา ประกอบด้วยการสืบค้นข้อมูล ซึ่งอาจใช้เพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์ที่มอบจากบริการของเรา ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ IP ของคุณ เว้นแต่จะมีกรณีจำกัดเพื่อยืนยันคุณภาพของบริการของเราทางอินเทอร์เน็ต
 • เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถปรับปรุงแอพลิเคชันได้ โดยได้รับการยินยอมจากคุณก่อน

หากเรารวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่รวมกันนั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตราบใดที่ยังมีการรวมข้อมูลดังกล่าวอยู่

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

เว็บไซต์ บริการทางออนไลน์ แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ ข้อความทางอีเมล และโฆษณาอาจใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่น ๆ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้มากยิ่งขึ้น โดยจะบอกเราว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ผู้คนได้เยี่ยมชม และช่วยอำนวยความสะดวกและวัดประสิทธิภาพของโฆษณาและการค้นหาบนเว็บได้ เราจะถือว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ในขอบเขตของที่อยู่ IP ตัวระบุตัวตนที่คล้ายกันนั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่น และเราถือว่าตัวระบุตัวตนนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน เช่นเดียวกัน ในขอบเขตข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมไว้กับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมไว้ด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Kai และพันธมิตรของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บริการทางออนไลน์ และแอปพลิเคชันของเรา เป้าหมายของเราในกรณีนี้คือการทำให้ประสบการณ์ของคุณกับ Kai สะดวกและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทราบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณทำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการใด ๆ ช่วยให้เราปรับโฆษณาและการสื่อสารทางอีเมลให้เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น

คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ เบราว์เซอร์แต่ละแบบมีความแตกต่างกัน ดังนั้นโปรดดูที่เมนู “ช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้

ในข้อความอีเมลบางรายการของเรา เราใช้ “URL การคลิกผ่าน” ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อลูกค้าคลิกหนึ่งใน URL เหล่านี้ ระบบจะนำลูกค้าผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเว็บที่แยกกัน ก่อนที่จะไปถึงหน้าปลายทางบนเว็บไซต์ของเรา เราติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยให้เราระบุความสนใจในหัวข้อเฉพาะ และวัดประสิทธิภาพของการสื่อสารกับลูกค้าของเราได้ หากคุณไม่ต้องการถูกติดตามในวิธีนี้ คุณไม่ควรคลิกบนลิงก์ข้อความหรือรูปภาพในข้อความอีเมล

เราจะแบ่งปันข้อมูลหรือไม่

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลกับบริษัท องค์กร และบุคคลอื่น ๆ ภายนอก Kai หากไม่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ Kai อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือของเราเมื่อจำเป็นต้องให้บริการในนามของเราหรือของคุณ

เราทำงานร่วมกับบริษัทและบุคลากรต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในนามของเรา ตัวอย่างเช่น การดำเนินการคำสั่งซื้อ การส่งมอบพัสดุ การส่งจดหมายและอีเมล การลบข้อมูลซ้ำออกจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือทางการตลาด การมอบผลลัพธ์การค้นหาและลิงก์ (รวมทั้งรายการข้อมูลและลิงก์ที่มีผู้สนับสนุน) การประมวลผลการชำระเงินจากบัตรเครดิต และการให้บริการลูกค้า โดยบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน แต่จะไม่ใช้ข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรหรือบุคลากรนอกองค์กรของเรา หากเราเชื่อว่าการเข้าถึง การใช้งาน การรักษา และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลในการ:

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องจากรัฐบาลที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุถึงการหลอกหลวง ความปลอดภัย หรือปัญหาทางเทคนิค
 • ปกป้องจากสิ่งที่คุกคามสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้ของเราหรือสาธารณะ ตามที่กำหนดหรืออนุญาตตามกฎหมาย

ความปลอดภัยและความโปร่งใส

เราจะรับผิดชอบต่อการมาตรการและขั้นตอนทางกายภาพ เทคนิค และองค์กรเพื่อคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา

เราทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผู้ใช้ของเราจากการเข้าถึงหรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดูแลอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

 • เราตรวจสอบการรวบรวม จัดเก็บข้อมูล และหลักการประมวลผลของเรา รวมทั้งมาตรการความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองระบบจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เราใช้การเข้ารหัสตามความเหมาะสม
 • เราใช้การป้องกันรหัสผ่านตามความเหมาะสม
 • เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงาน ผู้รับจ้าง และตัวแทนที่ต้องการทราบข้อมูลในการประมวลผลให้เรา และผู้ที่อยู่ภายใต้สัญญาผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับ บุคคลเหล่านี้จะถูกลงโทษหรือสัญญาจะยุติลงหากไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาผูกมัดได้

อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องรับผิดชอบในการทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะโดยการหลีกเลี่ยงการใช้ ID หรือรหัสผู้ใช้ โดยยืนยันว่าคุณจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือให้อนุญาตบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ในด้านความโปร่งใส เป้าหมายของเราคือความชัดเจนในข้อมูลที่เรารวบรวม เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้งานข้อมูลอย่างไร

หากคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลผ่านหนึ่งในเว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเราด้วยบัญชีของบริษัทภายนอก เช่น Facebook, Google + หรือ Twitter โปรดทราบว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดการโดยหนึ่งในบริษัทภายนอกเหล่านี้ตามลำดับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียข้อมูล ความเสียหายหรือความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นจากโปรไฟล์ภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้

ข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณเต็มใจเปิดเผยขณะใช้เว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา และสามารถดูได้โดยสมาชิกของแอปพลิเคชันหรือไซต์ภายนอก (เช่น บริเวณแชท ในข้อความ) จะสามารถมองเห็นได้จากสาธารณะ และรวบรวม ดู และใช้โดยบุคคลอื่น คุณมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกแบ่งปันหรือส่งเอง

เด็ก

เราเข้าใจถึงความสำคัญในการระมัดระวังที่มากขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ดังนั้น เราจึงรับมือด้วยการไม่รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือเทียบเท่ากับอายุต่ำสุดของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีการยินยอมจากผู้ปกครองที่พิสูจน์ได้ หากเราทราบว่าได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือเทียบเท่ากับอายุต่ำสุดของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับยินยอมจากผู้ปกครองที่พิสูจน์ได้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเปลี่ยนแปลง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราผ่านหน้าเว็บ และหากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสำคัญ เราจะแจ้งเตือนคุณให้ชัดเจนมากขึ้น (ประกอบด้วยบริการที่เฉพาะ การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว) เราจะเก็บนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันก่อนหน้าไว้อย่างถาวรเพื่อให้คุณทบทวนได้

เวอร์ชันปัจจุบันนี้คือนโยบาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2017

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาจำกัดตามความจำเป็น เพื่อที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่ว่าจะมีการกำหนดหรืออนุญาตจากกฎหมายให้เก็บรักษาเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น และด้วยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกลบออกในโหมดที่ปลอดภัย

บริการที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้ง

เพื่อให้บริการที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งในผลิตภัณฑ์ของเราและของพันธมิตร Kai และพันธมิตร รวมทั้งผู้ได้รับอนุญาตอาจรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำ ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ตามเวลาจริงของอุปกรณ์ของคุณ บริการที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งอาจใช้ GPS บลูทูธ และที่อยู่ IP ของคุณ พร้อมด้วยฮอตสปอตที่มีจำนวนมาก และตำแหน่งที่ของสถานีส่งสัญญาณ และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของอุปกรณ์ของคุณในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งนี้จะถูกรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตนในรูปแบบที่ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณ และจะถูกใช้โดย Kai และพันธมิตร รวมทั้งผู้ได้รับอนุญาตเพื่อมอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ของคุณอาจแชร์ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเมื่อคุณเลือกใช้บริการแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการนั้น ๆ

ไซต์และบริการของบริษัทภายนอก

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของ Kai อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการของ Kai อาจใช้หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทภายนอกได้ ข้อมูลที่รวบรวมจากบริษัทภายนอกที่อาจรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งหรือรายละเอียดการติดต่อ จะถูกควบคุมโดยหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น ๆ เราสนับสนุนให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทภายนอกเหล่านี้

สิทธิ์ของคุณ: เข้าถึง แก้ไข บล็อก

คุณสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ไปที่โปรไฟล์ของคุณ หรือติดต่อเราโดยตรง หากคุณต้องการให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจขอให้คุณมอบหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณก่อนดำเนินการตามคำขอดังกล่าว

คุณสามารถลบหรือบล็อกข้อมูลของคุณได้ตามความเหมาะสม หากคุณเชื่อว่าข้อมูลของคุณไม่ถูกต้อง

สำหรับคำขอใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถส่งคำขอมาได้ที่ที่อยู่อีเมล privacy@kaiostech.com

คุณมีสิทธิ์ในการส่งคำขอรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราดูแลอยู่ หรือส่งคำขอเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตามเขตอำนาจศาลหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

โปรดช่วยเรายืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครองอยู่ว่ามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากคุณคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อหาเราที่ privacy@kaiostech.com

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูล หรือหากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น โปรดติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกครั้งผ่านทางอีเมล privacy@kaiostech.com

การสื่อสารทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบ และจะส่งคำตอบตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากคุณไม่พึงพอใจกับคำตอบที่ได้รับ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจควบคุมในเขตอำนาจศาลได้ หากคุณสอบถามเรา เราจะพยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่สามารถร้องเรียนได้ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์แก่คุณ