Điều khoản Dịch vụ của KaiStore

1. Giới thiệu

KaiStore là một dịch vụ được cung cấp bởi Kai OS Technologies (Hong Kong) Limited (“KAI” hoặc “chúng tôi”), tọa lạc tại 12/F, 133 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hồng Kông. Việc bạn sử dụng KaiStore và các ứng dụng, trò chơi, nhạc chuông, hình nền, hoặc các nội dung hay dịch vụ kỹ thuật số khác (gọi là “Nội dung”) có sẵn thông qua KaiStore phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ KaiStore này và Điều khoản Dịch vụ KaiOS và EULA có sẵn tại https://kaiostech.com/terms-of-services/ (“KAI EULA”) (được gọi chung là “Điều khoản”). KaiStore là một “Dịch vụ” như được mô tả trong KAI EULA. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản Dịch vụ của KaiStore và KAI EULA, Điều khoản Dịch vụ của KaiStore sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Việc Sử dụng KaiStore của Bạn


2.1 Use and System RequirSử dụng và Yêu cầu Hệ thống: Bạn có thể sử dụng Kaistore để lựa chọn, định vị, xem hoặc tải xuống Nội dung cho điện thoại di động đang chạy hệ điều hành KaiOS (“Thiết bị”) của bạn. Để sử dụng KaiStore, bạn sẽ cần một thiết bị đáp ứng các yêu cầu về hệ thống và khả năng tương thích cho Nội dung có liên quan, truy cập Internet hoạt động, và phần mềm tương thích.

2.2 Tính có sẵn của Nội dung: Tính có sẵn của Nội dung và các tính năng ở các quốc gia sẽ khác nhau và không phải tất cả Nội dung hoặc tính năng đều có thể có sẵn ở quốc gia của bạn. Nội dung có thể được cung cấp bởi KAI hoặc được cung cấp bởi các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không xác nhận bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua KaiStore có nguồn gốc từ một nguồn khác không phải là KAI.

2.3 Độ tuổi: Nếu bạn được coi là trẻ vị thành niên ở quốc gia của bạn, bạn phải có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng KaiStore và chấp nhận các Điều khoản. Bạn phải tuân thủ mọi hạn chế về độ tuổi bổ sung có thể áp dụng cho việc sử dụng Nội dung hoặc tính năng cụ thể trên KaiStore.

2.4 Lệ phí: Bạn chịu trách nhiệm cho mọi quyền truy cập hoặc lệ phí dữ liệu phát sinh từ bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động) liên quan đến việc bạn sử dụng và xem Nội dung và KaiStore.

2.5 Các Cập nhật Tự động: KaiStore, các thư viện hỗ trợ liên quan, hoặc Nội dung có thể cần được cập nhật, ví dụ, để sửa lỗi, nâng cấp chức năng, thêm phần bổ sung còn thiếu và phiên bản mới (gọi chung là “Cập nhật”). Những cập nhật như vậy có thể cần thiết để bạn sử dụng KaiStore hoặc truy cập, tải xuống hay sử dụng Nội dung. Khi đồng ý với các Điều khoản này và sử dụng KaiStore, bạn đồng ý tự động nhận các Cập nhật đó. Bạn có thể quản lý Cập nhật cho một số Nội dung nhất định thông qua phần cài đặt trên Thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu được xác định rằng Cập nhật sẽ khắc phục lỗ hổng bảo mật quan trọng liên quan đến Nội dung, thì Cập nhật có thể được KAI hoàn thành bất kể cài đặt Cập nhật của bạn là gì. Chính sách bảo mật của KAI, có sẵn tại https://www.kaiostech.com/privacy-policy/, đưa ra cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. KAI có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn, như tên và địa chỉ email của bạn, cho các nhà cung cấp bên thứ ba vì mục đích xử lý các giao dịch hoặc cung cấp Nội dung cho bạn. Trong những trường hợp như vậy, các nhà cung cấp đồng ý sử dụng thông tin này theo chính sách bảo mật của họ.

Các chính sách về quyền riêng tư của KAI, có sẵn tại https://kaiostech.com/privacy-policy/, quy định cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. KAI có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ email, cho các nhà cung cấp bên thứ ba nhằm xử lý các giao dịch của bạn hoặc nhằm cung cấp Nội dung cho bạn. Trong những trường hợp như vậy, các nhà cung cấp đồng ý sử dụng thông tin này theo chính sách về quyền riêng tư của họ.

2.6 Các Cập nhật cho những Điều khoản này: Bởi vì chúng tôi liên tục phát triển phần mềm của mình, chúng tôi cần bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào và toàn quyền quyết định thay đổi các Điều khoản này. Khi chúng tôi thay đổi các điều khoản, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để thông báo cho bạn về những gì chúng tôi đã làm và Điều khoản mới sẽ có hiệu lực sau thông báo đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng KaiStore sau khoảng thời gian thông báo như vậy sẽ cho thấy bạn chấp nhận Điều khoản mới. Điều khoản mới sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng toàn bộ Nội dung (bao gồm Nội dung bạn đã cài đặt hoặc mua trong quá khứ) và tất cả các lần cài đặt hoặc mua sau đó. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi như vậy, bạn có thể không truy cập được KaiStore. Bạn có thể tiếp tục xem Nội dung trên Thiết bị của mình theo phiên bản Điều khoản cuối cùng mà bạn đã chấp nhận nhưng bạn sẽ không nhận được bất kỳ Cập nhật nào..

3. Giao dịch Mua hàng và Thanh toán

3.1 Nội dung miễn phí: KAI có thể cho phép bạn tải xuống, xem hoặc sử dụng Nội dung miễn phí trên KaiStore. Việc bạn truy cập và sử dụng Nội dung miễn phí nào đó có thể có các giới hạn bổ sung được áp dụng..

3.2 Mua Nội dung: Khi bạn mua Nội dung trên hoặc bằng KaiStore, bạn sẽ ký kết hợp đồng mua bán riêng dựa trên các Điều khoản này (nếu áp dụng) với chúng tôi hoặc với nhà cung cấp Nội dung bên thứ ba. Hợp đồng mua bán riêng nằm ngoài các Điều khoản này..

KAI có thể cung cấp cho bạn các phương thức xử lý thanh toán khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua Nội dung thông qua KaiStore hoặc dưới dạng mua trong ứng dụng trong phạm vi Nội dung. Bạn phải tuân theo mọi điều khoản và điều kiện liên quan hoặc thỏa thuận pháp lý khác, cho dù với KAI hoặc bên thứ ba, quy định việc bạn sử dụng một phương thức xử lý thanh toán nhất định. KAI có thể thêm hoặc xóa phương thức xử lý thanh toán theo quyết định riêng của mình. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phải trả liên quan đến giao dịch mua hàng bạn thực hiện trên KaiStore.

3.3 Tính Đủ Điều kiện để Thanh toán cho Nhà cung cấp dịch vụ: Nhằm xác định tính đủ điều kiện của bạn để thực hiện mua Nội dung thông qua Thiết bị của bạn, được lập hóa đơn đến tài khoản của nhà cung cấp mạng, chúng tôi sẽ gửi số nhận dạng của Thiết bị của bạn, ví dụ: ID thuê bao và số sê-ri thẻ SIM, cho nhà cung cấp mạng của bạn. Để cho phép điều này, bạn sẽ cần chấp nhận các điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp mạng. Nhà cung cấp mạng có thể gửi cho chúng tôi thông tin địa chỉ thanh toán của bạn.

Xin lưu ý rằng để xử lý giao dịch mua của bạn, chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) cần có số Trạm Di động Tích hợp Dịch vụ Mạng Kỹ thuật số (MSISDN) và mã di động quốc gia (MCC), mã mạng di động (MNC) của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu này cho mục đích xử lý và theo dõi giao dịch mua của bạn.

3.4 Giá: Giá và tính khả dụng của tất cả Nội dung được hiển thị thông qua KaiStore hoặc cho các giao dịch mua hàng trong ứng dụng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trước khi mua hàng.

3.5 Thuế: “Thuế” có nghĩa là bất kỳ thuế nhập cảng, phí hải quan hoặc thuế (trừ thuế thu nhập) liên quan đến việc bán Nội dung, bao gồm mọi khoản tiền phạt hoặc lãi liên quan. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi khoản Thuế và phải thanh toán cho Nội dung mà không được giảm Thuế. Nếu KAI có nghĩa vụ thu hoặc trả Thuế, Thuế sẽ được tính cho bạn. Bạn phải tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật hiện hành về thuế, bao gồm báo cáo và thanh toán bất kỳ khoản Thuế nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng KaiStore hoặc mua Nội dung trên hoặc thông qua KaiStore. Báo cáo và thanh toán của bất kỳ khoản Thuế hiện hành nào như vậy là trách nhiệm của bạn.

3.6 Tất cả Giao dịch Bán đều là Cuối cùng: Tất cả giao dịch bán đều mang tính cuối cùng và không cho phép trả lại, thay thế hoặc hoàn lại tiền, nếu việc giao hàng đã bắt đầu theo yêu cầu của bạn. Nếu được phép thay thế, trả lại hoặc hoàn lại tiền cho bất kỳ giao dịch nào, giao dịch đó có thể bị đảo ngược, và bạn không còn có thể truy cập Nội dung mà bạn có được thông qua giao dịch đó. Khi bạn mua hoặc đăng ký Nội dung trên KaiStore, bạn đồng ý rằng Nội dung sẽ có sẵn cho bạn ngay lập tức và vì vậy, bạn thừa nhận rằng bạn sẽ từ bỏ quyền hủy giao dịch của mình mà bạn tự động được có theo luật định. Do đó, bạn sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền (hoặc bất kỳ biện pháp khắc phục thay thế nào) trừ khi Nội dung bị lỗi, không có sẵn hoặc không hoạt động như đã nêu. Theo câu cuối cùng của Phần này, nếu bạn đã thanh toán thành công cho Nội dung nhưng Nội dung bị lỗi, không có sẵn hoặc không hoạt động như đã nêu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua https://www.kaiostech.com/company/contact-us/. Nếu Nội dung được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tương ứng của nhà cung cấp đó thông qua thông tin bên thứ ba được cung cấp trong KaiStore hoặc Nội dung của bên thứ ba..

4. Các Quyền và Hạn chế

4.1 Giấy phép Sử dụng Nội dung: Sau khi hoàn thành giao dịch hoặc thanh toán phí áp dụng cho Nội dung, bạn sẽ có quyền không độc quyền, chỉ được cho phép trong giới hạn đã nêu rõ ràng trong các Điều khoản và chính sách có liên quan này, để lưu trữ, truy cập, xem, sử dụng và hiển thị các bản sao của Nội dung áp dụng trên các Thiết bị của bạn hoặc được ủy quyền như là một phần của Dịch vụ chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong KaiStore và Nội dung không được cấp cho bạn bằng cách nêu rõ ràng trong Điều khoản sẽ được bảo lưu. Việc sử dụng ứng dụng và trò chơi của bạn có thể chịu sự quản lý của các điều khoản và điều kiện bổ sung của Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối giữa bạn và nhà cung cấp Nội dung. Việc phân phối Nội dung không chuyển bất kỳ quyền sử dụng mang tính quảng cáo nào cho bạn, và không cấu thành việc cấp hoặc từ bỏ bất kỳ quyền nào của chủ sở hữu bản quyền. Bạn có trách nhiệm không để mất, phá hủy hoặc làm hỏng Nội dung sau khi tải xuống.

4.2 Vi phạm Điều khoản Cấp phép: Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào, các quyền của bạn theo giấy phép này sẽ chấm dứt ngay lập tức, và KAI có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào KaiStore và Nội dung mà không hoàn lại tiền cho bạn.

Các hạn chế: Bạn không được:

  • – Hiển thị (một phần hoặc toàn bộ) Nội dung như một phần của bất kỳ hoạt động biểu diễn hoặc hiển thị công khai ngay cả khi không tính phí ngoại trừ (a) khi việc sử dụng đó sẽ không cấu thành vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bất kỳ quyền áp dụng nào khác hoặc (b) được cho phép cụ thể và chỉ theo đúng cách thức được cung cấp.
  • – Bán, thuê, cho thuê, phân phối lại, phát, truyền, thông tin liên lạc, sửa đổi, cấp phép bổ sung, chuyển nhượng, chỉ định bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả đối với bất kỳ Nội dung tải xuống nào bạn có thể có được thông qua KaiStore trừ khi được cho phép cụ thể và chỉ theo đúng cách thức được cung cấp.
  • – Sử dụng Nội dung như một phần của bất kỳ dịch vụ nào để chia sẻ, cho mượn hoặc sử dụng cho nhiều người, hoặc cho mục đích của bất kỳ tổ chức nào khác, trừ khi được cho phép cụ thể và chỉ theo đúng cách thức được cung cấp.
  • – Cố gắng, hoặc hỗ trợ, ủy quyền hay khuyến khích người khác phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc đánh bại bất kỳ tính năng bảo mật hoặc thành phần nào bảo vệ, che giấu hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung nào hoặc KaiStore.
  • – Xóa bất kỳ dấu mờ, nhãn hiệu hoặc thông báo pháp lý hoặc độc quyền nào khác có trong bất kỳ Nội dung nào, hoặc cố gắng sửa đổi bất kỳ Nội dung nào có được thông qua KaiStore, bao gồm mọi sửa đổi vì mục đích che giấu hoặc thay đổi bất kỳ dấu hiệu nào về quyền sở hữu hoặc nguồn Nội dung.
  • – Truy cập Dịch vụ hoặc Nội dung của chúng tôi bằng bất kỳ phần mềm nào khác ngoài phần mềm chính thức do KAI cung cấp.

4.3 Quy định với Bên thứ ba: Dù có bất kỳ điều gì trái ngược với các Điều khoản này, các bên thứ ba cấp phép Nội dung của họ cho KAI đều là những người thụ hưởng bên thứ ba theo các Điều khoản này chỉ đối với các quy định cụ thể của các Điều khoản này liên quan trực tiếp đến Nội dung của các quy định đó (“Quy định với Bên thứ ba”), và chỉ nhằm mục đích cho phép các bên thứ ba đó thực thi các quyền của họ trong Nội dung đó. Để tránh nghi ngờ, không có điều khoản nào trong các Điều khoản này trao quyền cho người thụ hưởng bên thứ ba đối với bất kỳ bên nào, đối với bất kỳ điều khoản nào nằm ngoài Quy định với Bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quy định hoặc thỏa thuận nào được đưa vào theo tham chiếu, hoặc có thể được tham chiếu mà không cần kết hợp, trong các Điều khoản này..

4.4 Nội dung Khiếm khuyết: Khi Nội dung có sẵn cho bạn, bạn nên kiểm tra Nội dung ngay khi có thể một cách hợp lý để đảm bảo rằng Nội dung đó hoạt động và thực hiện đúng chức năng như đã nêu, và thông báo cho chúng tôi qua https://www.kaiostech.com/company/contact-us/ new ngay khi có thể một cách hợp lý nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào.

4.5 Xóa hoặc Không có sẵn Nội dung: Theo các Điều khoản, Nội dung mà bạn mua hoặc cài đặt sẽ có sẵn cho bạn miễn là KAI có quyền cung cấp Nội dung đó cho bạn. Trong một số trường hợp nhất định (ví dụ KAI mất các quyền liên quan, thì một dịch vụ hoặc Nội dung sẽ bị ngừng hoặc xóa, có vấn đề bảo mật nghiêm trọng, hoặc có sự vi phạm các điều khoản hoặc luật pháp hiện hành), KAI có thể tự động xóa khỏi thiết bị của bạn hoặc ngừng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Nội dung nhất định mà bạn đã mua. Khi có thể, KAI sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để thông báo cho bạn trước khi xóa hoặc chấm dứt quyền, Nội dung hoặc dịch vụ đó.

Thông báo quan trọng: xin lưu ý rằng nếu bạn thiết lập lại thiết bị của mình (khôi phục cài đặt gốc hoặc thực hiện chức năng tương tự), việc thiết lập lại có thể tự động xóa tất cả Nội dung mà bạn đã tải xuống và đã mua khỏi thiết bị của bạn.

Nếu bạn không thể tải lại Nội dung đã thanh toán sau khi thiết lập lại (miễn phí), bạn có thể đưa ra yêu cầu và KAI có thể cung cấp cho bạn Nội dung đã thanh toán thay thế nếu có thể.  

4.6 Các Hoạt động Nguy hiểm: Không có Dịch vụ hoặc Nội dung nào được sử dụng để vận hành các cơ sở hạt nhân, hệ thống hỗ trợ sự sống, liên lạc khẩn cấp, điều hướng máy bay hoặc hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống kiểm soát không lưu, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác trong trường hợp Dịch vụ hoặc Nội dung bị lỗi có thể dẫn đến tử vong, thương tích cho cá nhân, hoặc thiệt hại nghiêm trọng về thể chất hoặc môi trường.